رژیم جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران را عملا کاهش داد !

رژیم جمهوری اسلامی در آستانه سال نو در یک تصمیم ضد کارگری حداقل دستمزد کارگران را عملا کاهش داد. "افزایش" ٩ درصدی حداقل دستمزد در شرایطی که نرخ تورم بنا به ادعای خود مراکز دولتی بیش از ١٨ در صد ذکر شده است٬ برابر با کاهش حداقل دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران است. واقعیت این است که نه نرخ تورم ١٨ در صد است و نه حداقل دستمزد بهیچوجه کفاف یک زندگی انسانی در جامعه امروزی است و نه رژیم اسلامی کوچکترین حقی در تعیین حداقل دستمزد دارد. تعیین حداقل دستمزد برابر با ٣٣٠ هزار تومان به معنای اعمال بیشترین فقر و فلاکت به کارگران است. این یک اقدام جنایتکارانه است و آمرین این سیاست باید به جرم جنایت علیه طبقه کارگر محاکمه شوند. پاسخ این اقدام و تاریخ پر از خون و جنایت رژیم اسلامی را با سرنگونی رژیم اسلامی و بر پایی نظامی آزاد و برابر و مرفه برای همگان یک جمهوری سوسياليستى خواهیم داد. آن روز دور نیست !