تمامی سران رژیم اسلامی
به جرم جنایت علیه مردم ایران باید محاکمه شوند !
شهلا نوری

 

 

آکسیون اعتراضی نیروهای کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب در شهر گوتنبرگ سوئد در روز شنبه 12 مارس با شعار مرگ بر کلیت رژیم اسلامی، مرگ بر حکومت آپارتاید جنسی، مرگ بر حکومت تروریست اسلامیِ در ایران و سخنرانی چهره های شناخته شده کمونیست و چپ در فضایی پر شور برگذار شد. قعطنامه این تظاهرات چندین بار به زبان سوئدی قراتت شد و صدها نسخه از این قعطنامه در میان رهگذران پخش شد .

کریم نوری در سخنرانیهای پرشور خود توضیح می داد: مردمی که در خیابانهای ایران  فریاد "مرگ بر دیکتاتور" می زنند هیچگونه توهمی به جناحهای مختلف رژیم اسلامی ندارند. آنها دهه شصت را به خوبی به یاد می آورند. روزهایی که زندانیان سیاسی را دسته دسته در زندانهای مخوف ایران اعدام میکردند، موسوی نخست وزیر و کروبی رئیس مجلس حکومت اسلامی در ایران بودند .

کریم نوری عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری افزود ما اجازه نمی دهیم موسوی و کروبی را بعنوان رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران به جهانیان معرفی کنند. سابقه اعدام صدهزار زندانی سیاسی در پرونده تمام این رژیم و از جمله سران "جنبش سبز"٬ جنبش اصلاح طلبان حکومتی٬ ثبت شده است. – اینها باید در کنار دیگر رهبران حکومت اسلامی در دادگاههای مردمی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند .
 
در همین لحظات جریانات اکثریتی و توده ای و دسته مدافعان جنبش اصلاح طلبی حکومتی که به بهانه دستگیری رهبرانشان در گوشه ای دیگری از همین میدان جمع شده بودند٬ تلاش داشتند تا مبارزات آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم ایران را به حساب موسوی و کروبی بریزند. آنها در سکوت کامل و با عکسهایی از رهبران جنبش سبز اسلامی بر صورتشان حتی در کشور سوئد هم حاضر نشدند پایشان را از چهارچوب "قانون اساسی" رژیم اسلامی فراتر گذاشته و "ساختار شکنی" کنند. این جریانات عمر سیاسی شان به اندازه عمر سیاسی رژیم در حال احتضار اسلامی است. با سقوط و سرنگونی این رژیم بساط این جریانات نیز جمع خواهد شد .

این مفلوکان سیاسی به نفس وجودی زندانی سیاسی اعتراضی ندارند کما اینکه شاهد اعدام دهها هزار تن در اوائل سال شصت بودند و دم بر نیاوردند. اما امروز به محض زندانی شدن رهبرانشان به دست و پای بانکی مون افتاده اند و خواستار آزادی "رهبران آزادیخواه جنبش سبز" شده اند . برخلاف این جریانات ما برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط تلاش میکنیم .

باید به این جریانات ریاکار خاطر نشان کرد: آنروز که یکبار دیگر درب زندان اوین به دست نیروی مبارزه انقلابی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران در هم شکسته شود، تمامی زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. و آن روزی که دادگاههای رسیدگی به جرائم دست اندر کاران رژیم اسلامی برپا شود٬ رهبران این جریانات نیز در ردیف دیگری در کنار خامنه ای ها و احمدی نژادها و مصباح یزدی ها و جنتی ها و رفسنجانی ها محاکمه خواهند شد .


 
23  اسفند 1389