گزارشى از ١٧ اسفند در تهران

مانى


هم زمان با حضور چند صد نفر از معترضان در میدان مادر واقع در خیابان میرداماد تهران، حضور اتومبیل های یگان ویژه و همین طور خودروهای گشت اخلاق، عصر امروز در این میدان چشمگیر است. صدای بوق ممتد اتومبیل ها به نشانه اعتراض در این میدان و خیابان های منتهی به آن شنیده می شود. از خیایان میرداماد، هم اکنون ساعت ۱۷ چند صد نفر از معترضان در سکوت کامل در میدان مادر و همچنین خیابان میرداماد تا تقاطع شریعتی حضور دارند. از ابتدای خیابان میرداماد تا میدان مادر بیش از ده خودروی سیاه که روی آن نوشته شده یگان ویژه دیده می شود. علاوه بر این چند خودروی گشت اخلاقی نیروی انتظامی نیز در این مسیر دیده می شود که سرنشینان آن پلیس های زن هستند. استقرار گشت های اخلاقی و ارشاد در روز تجمع معترضان اتفاق تازه ای است .

براساس همین گزارش بیشترین تجمع نیروهای گارد ویژه و نیروهای بسیج که لباس پلنگی بر تن دارند. در خیابان مقابل میدان مادر نیز تعداد زیادی از خودروهای ون متعلق به نیروهای نیروی انتظامی استقرار یافته است. نیروهای گارد و لباس شخصی از تشکیل هرگونه تجمع در این میدان و خیابان های منتهی به آن خودداری می کنند.
 
جمعی از فعالان جنبش زنان ایران اعلام کرده بودند که سه شنبه ۱۷ اسفند امسال “همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود” به خیابان ها خواهند آمد، تا اعتراضات خود را پیگیری کنند اما از حضور آنان خبری نشد.

میدان مادر در میرداماد، خیابان شریعتی، میدان هفت تیر، پارک لاله، خیابان فاطمی، دانشگاه تهران حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و زن های سپاهی و ماموران خانم نيروی انتظامی با مقنعه های سبز پر رنگ٬ آماده با ماشین های ون امنیت اخلاقی نیروی انتظامی. امروز هیچ حرکتی تحمل نمیشد .

پایان گزارش 17 اسفند