گزارشى از تهران٬

دستگیری گسترده دانشجویان در تهران!

بازداشت و دستگیری آرام و بی صدا و در عین حال گسترده دانشجویان دانشگاههای تهران که ا ز هفته پیش توسط دستگاههای سرکوب و جنایت حکومت اسلامی شروع شده است همچنان ادامه دارد. طی چند روز گذشته بنا به اعلام برخی فعالین دانشجویی تعداد دانشجویان دستگیر شده تا امروز از مرز 200 نفر هم گذشته است. 30 نفر از دانشجویان دستگیر شده از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت میباشند. این در حالیست که هیچگونه اثر و نشانی از دانشجویان بازداشتی و محل نگهداریشان در دست نیست. بسیاری از خانواده های این دانشجویان همچنان با ابهام به دنبال عزیزان خود در مقابل ارگانهای جنایت و سرکوب حکومت اسلامی از سپاه تا اداره اطلاعات و... سرگردانند.

علاوه بر این از چند روز پیش دوباره شهر تهران به حالت حکومت نظامی در آمده است. استقرار ایستگاههای ایست و بازرسی متشکل از اوباش بسیج و سپاه و نیروی انتظامی٬ نشان از هراس عمیق حکومت از طوفان خشم و اعتراض جوانان و مردم است. در ایست و بازرسی های امروز دوشنبه حتی در ساعات روز در مراکز و میادین اصلی شهر از انقلاب و فردوسی و ولیعصر تا مرزداران و شهرک ژاندارمری و تقريبا همه جای حساس تهران٬ علاوه بر بازرسی خودروها حتی به تفتیش بدنی جوانان و عابرین می پردازند.

اما جوانان و مردم عاصی و به جان آمده از جنایت و فساد حکومت اسلامی تسلیم نشده و در تهران برای فردا سه شنبه 17/12/ 89 مطابق با 8 مارس روز جهانی زن در ساعت 30/3 بعدازظهر در میادین و خیابانهای آزادی، انقلاب و فردوسی، ولیعصر و هفت تیر و بخصوص میدان ونک قرار متحد و یکپارچه خود را برای برپایی اعتراضات و تظاهرات کوبنده و انقلابی تا سرنگونی حکومت اوباش اسلامی گذاشته اند.

نازنین اکبری
16/12/89   

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ مارس ٢٠١١ – ١٧ اسفند ١٣٨٩