کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 با موفقیت بپایان رسید

اولین کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تاریخ 18 تا 21 فوریه در کشور آلمان برگزار شد. اکثریت نمایندگان، تعدادی از اعضای حزب بعنوان ناظر و شماری میهمان در کنگره شرکت داشتند. کنگره با خوش آمد گویی علی جوادی، یک دقیقه سکوت بیاد منصور حکمت، جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، جانباختگان مبارزات اخیر ایران و خیزش های توده ای تونس، مصر و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی و سرود انترناسیونال کار خود را آغاز کرد .

ابتدا آئین نامه پيشنهادى باتفاق آراء به تصویب رسید. گزارشی از روند انتخابات کنگره توسط آذر ماجدی ارائه شد و صحت انتخابات و اعتبار نامه نمايندگان توسط کنگره تصويب شد. بعد از آن هیات رئیسه انتخاب و دستور جلسه کنگره تصویب شد.

اولین دستور چشم اندازها و اولویت ها بود که بترتیب توسط علی جوادی تحت عنوان جایگاه ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، سیاوش دانشور با تم پايان يک دوره و مصافهاى کمونيسم کارگرى٬ نسرین رمضانعلی با عنوان جایگاه حزب در میان طبقه کارگر و آذر ماجدی تحت عنوان حزب و جنبش کمونیسم کارگری، حزب و قدرت سیاسی ارائه شد . سپس نمايندگان پيرامون مباحث ارائه شده اظهار نظر کردند. سپس نیکلا دسو پیام ابتکار کمونیسم کارگری، جریانی که اخیرا در فرانسه بنیان گذاشته شده را به کنگره اعلام کرد.

اجلاس بعدى کنگره به مبحث گزارش فعاليتهاى حزب و بحث پيرامون گزارش اختصاص داشت. ابتدا اسلاید شوئی از گزیده ای از فعالیت های حزب پخش شد که مورد استقبال پرشور حاضرین قرار گرفت. آنگاه آذر ماجدی گزارشی عمومی از فعاليتها و موقعیت حزب، ضعف ها و نارسایی های حزب و چگونگی غلبه بر آنها ارائه داد. سپس مسئولین عرصه های مختلف فعالیت حزب، نسرین رمضانعلی مسئول کمیته سازمانده، مجید پستنچی مسئول سایت حزب و سایت رادیوی یک دنیای بهتر، سیروان قادری مسئول دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب، شهلا نوری مسئول امور مالی و مریم کوشا مسئول کمیته روابط بین الملل حزب و برنامه راديوئى بنیاد منصور حکمت گزارشی از فعالیت های عرصه خود ارائه دادند. پس از آن در مورد گزارش ها و موقعیت حزب و نکاتی که باید در فعالیت آتی مورد توجه خاص و تمرکز قرار گیرد بحث شد.

جلسه سوم کنگره به مبحث قطعنامه ها و قرارها اختصاص داشت. علی جوادی قطعنامه "حزب اتحاد کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی" را معرفی کرد. بحث زنده و داغی پیرامون این قطعنامه انجام شد. اصلاحیه های ارائه شده مورد بحث و رای قرار گرفت. آنگاه کلیت قطعنامه به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید. قطعنامه بعدی، "دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه کارگر و کمونیسم در تحولات سیاسی جاری" توسط سیاوش دانشور معرفی گردید و بحث داغ و مفصلی حول آن جریان یافت. در انتهای این مبحث این قطعنامه با رای اکثریت تصویب شد و برای بررسی نهایی به دفتر سیاسی ارجاع شد.

در بخش قرارها ابتدا کنگره طى قرارى، منتخبى از اسناد، قطعنامه ها و بيانيه هاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را تصويب کرد. همينطور چند قرار در باره ايجاد کميته خارج کشور٬ سازماندهى خانه هاى حزب و انتشار آثار منصور حکمت را تصويب کرد.

علاوه بر مباحث فوق٬ دو سمینار در جوار کنگره تشکیل شد. مبحث تحزب و حزبیت و لزوم انسجام و رشد و قدرت گیری حزب توسط آذر ماجدی و اوضاع بین المللی، تحولات انقلابی و سیاست کمونیسم کارگری توسط سیاوش دانشور ارائه شد و مباحث بسیار جالبی در هر دو سمینار توسط شرکت کنندگان مطرح گردید. در مبحث حزبیت تاکید بسیاری بر ضرورت تحکیم حزبیت، شکل دادن به ارگان های حزبی، ارتقاء دیسیپلین تشکیلاتی و تشکیل منظم خانه های حزبی توسط واحد های حزب در خارج کشور گذاشته شد . در مبحث اوضاع بین المللی... بویژه به موقعیت خاورمیانه و آفریقای شمالی، خیزش های توده ای اخیر در این منطقه پرداخته شد. بر وجه بسیار روشن ضد کاپیتالیستی این جنبش ها تاکید شد. همچنین به بحران عمیق و گسترده سرمایه داری در دو سال گذشته و تاثیرات خانمان برانداز آن بر مردم جهان، لزوم تاکید بر سازمانیابی کارگران و مردم و ایفای نقش فعال توسط حزب پرداخته شد. این مبحث مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفت و کنگره رهبری حزب را موظف کرد که پیامی خطاب به کارگران و مردم بپاخاسته این کشورها تنظیم و منتشر کند .

سپس کنگره وارد دستور انتخابات شد. ابتدا کنگره تصویب کرد که تعداد اعضای کمیته مرکزی به بیست و یکنفر افزایش یابد. رفقای زیر به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند: هما ارجمند، محمود احمدی، احمد بابایی، جلیل بهروزی، کامران پایدار، مجید پستنچی، علی جوادی، فخری جواهری، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، مهیار شاهی، جمشید عزیزی، سیروان قادری، پروین کابلی، مریم کوشا، مهرداد کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو، پدرام نواندیش، شهلا نوری و کریم نوری .

پس از آن آذر ماجدی از طرف کمیته تدارکات کنگره از رفقایی که برای تدارک هر چه بهتر و با شکوه تر کنگره فعالیت کرده بودند، قدردانی کرد. ضمنا حامد محمدی در این کنگره به عضویت حزب درآمد و صحبت کوتاهی در مورد دلیل انتخاب حزب اتحاد کمونیسم کارگری ارائه کرد. هیات رئیسه کنگره ضمن استقبال از این تصمیم و تبریک به حامد محمدی، یک شاخه گل و یک نسخه از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب، را به او تقدیم کرد .

برای اختتامیه، ویدئوی سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم حزب کمونیست کارگری تحت عنوان اوضاع سیاسی و موقعیت ویژه حزب پخش شد که با استقبال پرشور حاضرین مواجه شد. سپس کنگره با پخش سرود انترناسیونال رسما به کار خود پايان داد.

پس از خاتمه کنگره پلنوم کمیته مرکزی با شرکت اکثریت اعضای آن تشکیل شد. پلنوم به انتخاب دبیر کمیته مرکزی و دفتر سیاسی پرداخت. علی جوادی باتفاق آراء به دبیری کمیته مرکزی انتخاب شد و رفقا: محمود احمدی، جلیل بهروزی، علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، سیروان قادری، مریم کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو و شهلا نوری براى دفتر سياسى حزب انتخاب شدند. سپس در جلسه دفتر سیاسی هیات دائر حزب انتخاب گردید. رفقا جلیل بهروزی، علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی و آذر ماجدی بعنوان اعضاى هیات دائر دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند .

کنگره اول حزب در یک فضای بسیار رفیقانه و صمیمانه برگزار شد. شرکت کنندگان با حرارت در مباحث شرکت کردند. سطح بالاى مباحث٬ صراحت لهجه٬ احساس حقانيت و اشتهاى بالاى سياسى تصوير اين کنگره بود. فرصت کافى براى اظهار نظر نمايندگان٬ ناظرين و ميهمانان اختصاص داده شد. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک کنگره جدی مارکسيستى بود که صلابت کمونیسم کارگری منصور حکمت را بخوبی نمایندگی می کرد. این کنگره بار دیگر نشان داد که حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب ادامه دهنده کمونیسم کارگری منصور حکمت است .

٢۴ فوريه ٢٠١٠