محاکمه سران رژیم اسلامی را از هم اکنون تدارک ببینیم!

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی در صدد است تا همزمان با ۱۰ اکتبر "روز جهانی علیه اعدام و رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام" کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن  در پرس کلاب برگزار کند و ادعا نامه مردم علیه رژیم اسلامی را به گوش جهانیان برساند. مردم جهان باید بدانند که رژیم اسلامی بر مردم ایران چه کرده است. ما خواهان دستگیری و محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم:

 • شكنجه و اعدام بيش از ١٠٠ هزار تن از زندانيان سياسی

 • سنگسار زنان و مردان به جرم عشق ورزيدن

 • اعدام هم جنس گرايان

 • تجاوز اسلامى به دختران ٩ ساله

 • سركوب هرگونه آزادى سياسى، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، تشكل، اعتصاب و تظاهرات

 • اعمال آپارتايد جنسى در جامعه

 • اعمال حجاب اجبارى

 • سركوت سيستماتيك زنان

 • تحميل فقر و فلاكت و گرسنگى گسترده بر جامعه

 • استثمار قانونى كودكان خردسال

 • عدم پرداخت چندين ماهه حقوق صدها هزار كارگر

 • سركوب خوشى و شادى و فراغت

 • غارت و چپاول اموال مرد

 

هستیم. ما در این کنفرانس مطبوعاتی ادعانامه مردم علیه رژیم اسلامی را به جهانیان ارائه خواهیم کرد. اقلام ذکر شده تنها گوشه ای از ادعانامه مردم علیه رژیم اسلامی است. این اقدام گامی در جهت تدارک سیاسی محاکمه سران رژیم اسلامی است. ما از همگان دعوت میکنیم تا ادعانامه ها و دادخواستهای خود را از طریق سایت www.wantedbypeople.com جهت ارائه در این کنفرانس به اطلاع عموم برسانند.
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم

۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷