توطئه وزارت اطلاعات رژیم اسلامی علیه اپوزیسیون محکوم است !

رژیم اسلامی در یکی دیگر از اقدامات خود علیه نیروههای اپوزیسیون به منظور بی اعتبار کردن شخصیتهای سیاسی، دست به اقدام مزورانه جدیدی زده است .

یک مزدور رژیم  به اسم سعید بهاری در صفحه  فیس بوک  خود با چا پ کارت یک بسیجی با عکسی از علی جوادی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری میخواهد شخصیت سیاسی علی جوادی و اپوزیسیون را بدنام نماید.

این اولین و  آخرین ترفندی نخواهد بود که رژیم اسلامی علیه  اپوزیسیون بکار می برد.

مبارزان کمونیست این توطئه رژیم اسلامی را محکوم می کند. ما از کلیه احزاب و سازمانهای  اپوزیسیون انتظار داریم  با محکوم نمودن چنین توطئه هایی اجازه ندهند که رژیم اسلامی چهره شخصیتهای انقلابی  اپوزیسیون را بد نام نماید .

مبارزان کمونیست
8 فوریه 2011