اطلاعیه 5 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نتیجه انتخابات نمایندگان سراسری کنگره


رفقا،
بدینوسیله نتایج آرای انتخابات سراسری را باطلاعتان میرسانیم. بیست نفر اول لیست نمایندگان منتخب کنگره هستند.


اسامی:                              درصد:
1- آذر ماجدی                      100
2- علی جوادی                     100            
3- سیاوش دانشور                   96
4- سیروان قادری                   96     
5- نسرین رمضانعلی                92     
6- شهلا نوری                      90
7-کریم نوری                       88.5
8- مریم کوشا                      79
9- سعید مدانلو                     71
10- محمود احمدی                 67
11- مجید پستانچی                 67
12- هما ارجمند                    67               
13- فخری جواهری               65
14- شراره نوری                  60
15- پروین کابلی                   58
16- جلیل بهروزی                 46
17- پدرام نواندیش                 46
18- مهدی طاهری                 44     
19- کامران پایدار                 40
20- لیلا احمدی                    39
21- احمد بابایی                    37
22- مهرداد کوشا                  35
23- جمال ارژنگ                 33
24- جمشید عزیزی                31
25- بابک زحمتکشان              25                                 
26- مریم نریمانی                  25
27- سوسن علمی                  23
28- علی طاهری                  23
29- سیامک مرادی                19
30 - بهار ابراهیمی               19
31- فریدون ناظمی                15
32- پروانه عسکریان              12     
33- سیامند رحمانی               10
34- عباس کی آسا                10
35- فریبرز علاءالدین              8
36- بهرام نظرنیا                   6
37- صادق امیر رحمانی           6
38- توحید اقدامی                  6
39- سیاوش عباسی                4
40- اهورا پارسایی                4
41- نوید زکریایی                 2
42- جهان صادقی                 2          
کمیته تدارک کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
25 ژانویه 2011