شرایط کار در وزارتخانه ها نظامی می شود
گزارشی از شرکت فراسکو عسلویه
نیما افصحی

شرکت فراسکو عسلویه که از زیر مجموعه ی شرکت تاسیسات دریایی بود، وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت نفت است. 51 درصد از سهام آن متعلق به شرکت نفت است. این شرکت از شرکتهای بزرگ نفتی محسوب می شود. مجموعه مخازن صادراتی روغن در بین عسلویه و دهات شیرینوقرار دارد. این شرکت اکنون مداوما در حال بحران و بی ثباتی است.
رژیم اسلامی تغییرات زیادی در وزارتخانه ها ایجاد کرده است. بمنظور مقابله با بحران عمیق سیاسی و بمنظور تحکیم موقعیت خویش و مقابله با هر نوع اعتراض، وارتخانه ها و بویژه وزارت نفت را بخاطر موقعیت حساس آن دارد همه را بدست سپاه می سپرد. نظامی ها دارند جای وزرای قبلی را می گیرند. این تغییر هم اکنون در وزارت نفت اتفاق افتاده است. از بالا مدیران شرکتهای زیرمجموعه یک به یک در حال تعویض هستند. این شرکت هم علیرغم مقاومت بسیار نتوانست از این تغییر و تحولات در امان بماند و مدیرعامل قبلی به علت "عدم صلاحیت در هزینه ها و تاخیر در پروژه" اخراج شد و یک مدیر عامل جدید جای او را گرفته است.
این فرد ابتدا با کاهش پنجاه درصدی حقوق باعث ترک نفرات مدیرعامل قبلی شد. تاکنون هیچکس این پست ها را اشغال نکرده است. در نتیجه این فعل و انفعالات، پروژه با اختلالات بسیار روبرو شده است. سپس رئیس کارگاه را اخراج کرد. کار کارگاه هم به این ترتیب کاملا مختل شد. مدیرعامل قبلی برای کسب اعتبار از دست رفته کوشید کار بخش دریا را به انجام برساند که با واژگون شدن یک شناور و شکستن یک علمک دریایی پست ریاست کارگاهی خودش را هم از دست داد.
به مهندس مقدم اتهام ولخرجی در نمایشگاه مالزی و دادن پولهای زیاد به افراد مجهول و از سویی بستن قرارداد با افراد خودی و شرکتهای بی صلاحیت زده شده است. مدیرعامل جدید که از افراد سپاه است و قبلا یکی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا بوده و جدیدا یک دکترای رشته ی صنایع هم نصیب خود کرده است، به شدت در حال تسویه حسابهای نیروهای درون شرکت است. و با دست بردن در حقوق آنها باعث نارضایتی و موجب استعفای آنها می شود. اگر این اقدام کاری نشد، آنها را به علت عدم صلاحیت اخراج می کند. امروز رئیس کارگاه جدید وارد شد.
در حال حاضر پروژه با تاخیر زیادی مواجه هست. بعلاوه، بتدریج دارد دلایل توجیهی خود را از دست می دهد، چون شرکت پالایشگاه روغن پارس که قرار بود محصول خود را به این شرکت جهت صادرات منتقل کند، تولید خود را تنها برای بندر بوشهر می فرستد و بیش از آن تولیدی ندارد. رئیس شرکت هم اعلام کرده که اگر تا دو ماه دیگر تاسیسات جهت صادرات آماده نشد قرار خود را عملی نخواهد کرد.
به همین دلیل شرکت فراسکو دست به یک پروژه اضطراری زده تا هرچه سریعتر تاسیساتی در دو ماه آینده در کنار پروژه اصلی ایجاد کند. این تاسیسات قرار است بدون هیچ دستگاه اتوماتیک و بطور دستی و تنها با چند پمپ به کار بیفتد تا بلکه فرجه ای ایجاد شود که به پروژه اصلی پرداخته شود. ضمنا محصول روغن پارس مشتری چندانی ندارد و خریداری در بازار جهانی دارا نیست.
کارگران از این بی ثباتی و وضع بحرانی شرکت نگران هستند، اما به اخراجهای تاکنونی چون همه در سطح مدیریت انجام گرفته کاری ندارند. کارگران نه از مدیر جدید راضی هستند و نه از مدیر قبلی. اما نگران بسته شدن این شرکت هستند.
سپاه شرایط نظامی کامل در تاسیساتی که تحت کنترل دارد برقرار کرده است. همه باید نماز بخوانند. و خود را به شکل آنها درآورند، وگرنه اخراج می شوند، شاید زندانی هم بشوند. شرکتهای وابسته به سپاه برای فرار ازتحریم جهانی و لیست سیاه تحریم دائما اسامی خود را تغییر می دهند مانند شرکت سپانیر.