گزارشی از تهران،
حکومت نظامی در تهران

حذف یارانه ها !
نازنين اکبرى

به دنبال اعلام افزایش قیمتها و بنزین 700 تومانی و حذف سوبسیدها از شب گذشته حکومت دزد و جنایتکار وحوش اسلامی در وحشت از اعتراضات مردمی حکومت نظامی گسترده و اعلام نشده ای را به تهران تحمیل نموده است. با اعلام افزایش قیمتها از شب گذشته همه نیروهای انتظامی و نظامی سرکوبگر حکومتی به حالت آماده باش در آمده و هزاران نفر از انواع مزدوران سرکوبگر و پلیس ضد شورش تا پاسدار بسیجی های لمپن چاقوکش و لباس شخصی ها میادین و مراکز اصلی شهر تهران را به محاصره در آورده اند. شهر تهران به صحنه گشت و کنترل نیروهای نظامی تبدیل شده است.

دیشب تا صبح میدان شهدا، امام حسین، فردوسی، انقلاب، ولی عصر، 7 تیر، فلکه دوم آریا شهر و خیابانهای اصلی شهر صحنه جولان و کنترل گشتی های سپاه و نیروی انتظامی بوده است. شرایط به شدت پلیسی است و در هراس از هر گونه اعتراض مردمی حتی عابرین مشکوک! را مورد بازرسی و تفتیش و بازداشت قرار میدهند. از 6 صبح امروز یکشنبه تحرکات حکومت اسلامی برای استقرار نیروهای سرکوب و پلیس ضد شورش برای کنترلها و تفتیش های هر چه بیشتر در سطح شهر شدت یافته است. در هر یک از میدانهای اصلی شهر صدها نفر از اوباش پاسدار بسیجی های موتوار سوار در حالیکه موتورهایشان را با گستاخی به حالت تحکم و سد معبر پارک نموده اند، با بدبینی و نگاههای مضطرب و ترسان مانند سگهای هار و زنجیری مردم را نظاره گرند. اتوبوسها و انواع خودروهای پلیس انباشته از نیروهای سر خورده، خسته شده و بی انگیزه مجهز به همه امکانات سرکوب چون مترسکانی بیجان ایستاده اند. دسته های دهها نفری پلیس ضد شورش و باطوم به دست از فرط خستگی و ابهام و سرگردانی در حالیکه در کنار جدولهای خیابانها و میادین بر باطومهایشان تکیه داده و خمیازه می کشند نشسته اند.

حکومت جانیان اسلامی با اعلام آماده باش ساعت کار بانکها را هم از 7 صبح تا 8 شب افزایش داده است آنهم برای عوامفریبی مثلا تا مردم بتوانند پولهای یارانه را از حسابشان برداشت نمایند. از دیشب در تمام  پمپ بنزینها و مراکز گاز سی ان جی نیروهای نظامی و خودروهای پلیس برای سرکوب هر گونه اعتراض مستقر شده اند و دهانه های ورودی و خروجی متروهای شهر از میدان انقلاب تا دانشگاه شریف تا آریا شهر تا میدان حر و غیره انباشته از نیروهای پلیس و لباس شخصی هاست. در میدان حر و حوالی آن نیروهای پلیس ضد شورش گسترده ای را مستقر نموده اند.

هم اکنون ساعت 5 عصر در پمپ بنزین خیابان محمد علی جناح نیروهای اوباش پلیس آنطرف تر ایستاده اند. تعدادی از رانندگان معترض در حالیکه به حکومت جانیان اسلامی فحش میدهند دور هم جمع شده اند. یکی از رانندگان مسن میگوید این است عدالت حکومت خدا و اسلام، این یعنی کثافت جمهوری اسلامی. میخواهند با حذف یارانه ها نان سر سفره خانواده هایمان را بدزدند تا به حساب اوباش حزب الله لبنان، به حساب فیضیه قم، بحساب پاسدارها و آخوندهای مفتخور و اطلاعاتی ها واریز شود. تا بمب اتم بسازند شاید دنیا را منفجر کنند و ...

در همه جا مردم با خشم و اعتراض علیه حکومت سخن میگویند. جامعه بشدت بحرانی و ملتهب است و هر آن احتمال عصیان و اعتراض و انفجار وجود دارد.

28 آذر ماه 1389