اطلاعیه تکمیلی؛
آزادی پناهجویان دستگیر شده در یونان

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طی اطلاعیه ای به تاریخ بیست و یکم دسامبر 2010 ، اعلام کرد که ، پلیس یونان ، پناهجویان ایرانی و افغانستانی را که در مقابل وزارت کشور یونان در شهرآتن دست به تحصن زده بودند ، مورد تعرض و ضرب و شتم قرار داده است و تعدادی از این پناهجویان را دستگیر کرده است. خوشبختانه از طریق کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان ، مطلع شدیم که کلیه بازداشت شدگان آزاد شده اند، اما متأسفانه خبر دقیقی از وضعیت مجروحین این تعرض غیر انسانی پلیس یونان در دسترس نیست.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، باردیگر، ضمن حمایت از خواسته ها و مطالبات برحق پناهجویان متحصن در یونان ، اقدام وحشیانه پلیس این کشور، در ضرب و شتم و دستگیری پناهجویان را قویا محکوم میکنیم ، همچنین تمامی پناهجویان در یونان را به همبستگی واعتراض علیه وضعیت وخیم زندگی و تعرض دولت و پلیس به پناهجویان در این کشور ، فرا میخوانیم.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
بیست و دوم دسامبر 2010