کارگران شرکت جنرال مکانیک
دستمزدهای پرداخت نشده آبانماه!

بنا به خبر دریافتی، با گذشت 17 روز از پایان آبان ماه 200 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک با وجود همه پیگیریها و اعتراضات تاکنونیشان هنوز موفق به دریافت دستمزدهای آبانماه نشده اند. عوامل کارفرما در این 17 روز با وعده های دروغ و بی اساس کارگران را با جیبهای خالی از امروز به فردا حواله داده اند. اخیرا یکی از همدستان "یاری" مدیر عامل شرکت به کارگران معترض گفته است: باید خدا را شکر کنید سال گذشته همیشه دستمزدهایتان چندین ماه عقب بود اما حالا فقط یکماه طلب دارید، باید صبر کنید!

یکی از کارگران معترض میگفت: جمعا همه دستمزد ماهیانه ام حتی با انجام اضافه کاری به 400 هزار تومان هم نمیرسد. همسر و فرزندانم در شهرستان برای کرایه خانه و مخارج روزانه معطلند. خودم هم در این کمپ شرکت که شبیه اردوگاههای کار اجباری است با هیچ امکانات مناسبی شبانه روزی زندگی میکنم. بعلت کیفیت بد غذا و نبود امکانات بهداشتی مناسب من هم در اینجا باید کلی هزینه کنم تا زنده بمانم. بیش از 3 ماه است خانواده ام را ندیده ام. نه مرخصی میدهند نه پولی در جیب دارم. آخر ما چقدر باید صبر کنیم؟ شاید منظور حضرات اینست آنقدر صبر کنیم تا امام زمانشان ظهور کند! آیا سران این حکومت آدمکش، آیا یاری مدیر شرکت و همدستانش هم مثل ما کارگران در زجر و محنت و گرسنگی و محرومیت زندگی میکنند؟

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شر کت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیائی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد.

 
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
17 آذر 1389 – 8 دسامبر 2010