"واقع بینی" زهرا رهنورد
سوسن علمی

انتظار واقع بینی داشتن از حکومت اسلامی مورد ندارد چون اسلام با واقعیت زندگی انسانی کلا بیگانه است. خانم زهرا رهنورد اما اخیرا در نامه اش به لاریجانی از واقع بینی سخن گفته است. رهنورد در نامه به لاریجانی رییس قوه قضاییه بی اختیار بودن و غیر مستقل بودن قوه قضائیه را توجیه کرده و بر "دست بسته بودن قوه قضاییه و اعمال قدرت و نفوذ سپاه پاسداران" تاکید کرده است. گویا قبلا قوه قضائیه مستقل بوده، قوه مجریه یا مقننه مستقل بوده! گویا همسر ایشان در دوران صدارتش حرف شنوی "امام" نبوده تا حالا دیگران مطیع فقیه خامنه ای نباشند! اگر بی اختیار بودن سران قوا را که امروز هر کسی میداند "واقع بینی" زهرا رهنورد و همدردی خانوادگی اسلامی بحساب بیاوریم، اما انتساب ایده آلهای اسلامی به مردم ایران، که رهنورد از آنها بعنوان "تاکید انقلاب اسلامی" یاد میکند، اوج قلب واقعیت است. اگر ایده آل شما قرار گرفتن امور در مجاری قانونی یعنی همان قوانین شریعه و اسلامی است که "تاکید انقلاب اسلامی" (ضد انقلاب اسلامی) بر آن است که هم اکنون امور در همین مجاری در جریان است! اتفاقا در این دوره بیش از هر زمان دیگری لشکر و سپاه اسلام به زور قمه و اسلحه و شلاق و سنگسار و اعدام قوانین اسلامی را اجرا میسازد.
 
معلوم نیست شما که خود از مدافعین حجاب اسلامی این اولین و بزرگترین نماد تبعیض جنسیتی و اعمال خشونت بر زنان در جامعه هستید، چگونه دم از دفاع از زنان آزادیخواه و فعالین علیه تبعیض جنسیتی میزنید! خود را مدافع زنانی می نامید که جهت تصحیح قوانین خانواده که "فرسنگها از دین و دنیای مدرن دور است" مبارزه میکنند. این است واقع بینی شما؟

این قوانین که زنان به اصل و کلیت آن اعتراض دارند، و نه در پی حفظ و اصلاح آنند، اتفاقا کاملا بر گرفته از دین و بر پایه اصول و قوانین اسلامی عصر حجری دینی بنا شده و البته فرسنگها از قوانین جاری دنیای مدرن فاصله دارد و درست به همین دلیل که از اسلام بر گرفته شده قوانینی کاملا زن ستیز و مردسالارانه است. آیا شما که به گفته خودتان "سالهاست دستی بر قلم دارید و با مسایل زنان آشنا هستید" ماهیت ضد زن این قوانین را نمی شناسید؟ چرا می شناسید اما خواهان آن هستید.

مردم ایران گرفتار خشونت دین اسلام و حکومت اسلام سیاسی هستند که جمهوری اسلامی درست با  تاکید همان "ایده آل انقلاب اسلامی" مورد علاقه شما بنا کرده و اوج خشونت آن اتفاقا در همان دوران نخست وزیری میر حسین موسوی همسر شما بود. یادتان رفته برای تحمیل حجاب و سرکوب زنان آزادیخواه چه جنایاتی کردید؟ آیا کشتار دهه 60 یادتان رفته که طی آن با تیغ اسلام هزاران آزادیخواه را به جرم "محارب" قتل عام کردید؟ آنروزها نقش خود شما علیه زنان آزادیخواه چه بود؟ مگر شما نبودید که در متن قتل عام آزادیخواهان و مخالفین سیاسی در دوره صدرات همسرتان مقام و منصب کسب میکردید؟ چرا آنروزها یاد ما زنان آزادیخواه نیافتادید؟ ممکن است توضیح دهید؟ 

امروز نیز هم چون گذشته سی ساله جمهوری اسلامی کسانی که از آزادیخواهی و برابری طلبی سخن گوید، کسانی که قوانین ارتجاعی اسلام را زیر سوال میبرند، کسانی که حاضر نیستند طوق لعنت اسلام را به گردنشان بیاندازند، "محارب" و عمل آنها "اقدام علیه امنیت ملی" محسوب میشود. این زبان مشترک کل حکومت اسلامی در طول حیات خونین اش بوده است. اما چرا شما اکنون به صرافت افتاده اید شبه اعتراض قانونی کنید، عجیب است !

سیاهه ای که اکنون از این همه خشونت علیه زنان پیش روی شما است، سالیان درازی است که بصورت مفصل آن پیش روی انسانهای آزادیخواه بوده و این سیاهی در زندگی واقعی مردم جاری بوده و میلیونها زندگی را نابود کرده است. تصور میکنید در جامعه ای که زنان تنها به خاطر دیده شدن تار مویشان یا وضعیت لباسشان به جرم "بد حجابی" با خشونت راهی بازداشتگاه و مستحق همه نوع تحقیر و توهین می شوند، به راحتی بتوانند در شغل روزنامه نگاری کلامی در جهت آزادیخواهی و برابری طلبی و علیه تبعیض جنسیتی بنویسند و یا وکالت فرد آزادیخواهی را به عهده بگیرند؟ بدون این که مستحق زندان و تجاوز و اعمال خشونت باشند!؟ میبینید تنها چیزی که نمیشود در شما سراغ گرفت همان "واقع بینی" و پایبندی به حقیقت است.

زندانی که سه دهه است جمهوری اسلامی برای مردم و به خصوص زنان ساخته است با دلسوزی های نوع شما که خود در ساختن این زندان و دفاع از آن نقش داشتید تبدیل به گلستان نخواهد شد. این سلطه و زور است و باید با زور ملغی شود. تا زمانی که سودای ذهنی شما وهمپالگی های شما نظام اسلامی است، و با قدرت سر نیزه و کهریزک و ایجاد خاوران ها از منافع تان دفاع میکنید، و تا زمانی که جامعه با نیروی کافی برای برچیدن شماها اقدام نکرده است، روزگار مردم چنین است که تاکنون بوده است. اما این بار، شاید بدلیل منافع شبه اپوزیسیونی تان، کمی واقع بین هستید و می دانید که ایده آل ارتجاعی و اسلامی شما فرسنگها با ایده آل مردم تفاوت دارد. به همین خاطر در هراس از دست دادن سوداهایتان که همانا قدرت طلبی و سهمی داشتن از قدرت است، و با هدف چرخش قدرت به سمت فامیل و یاران اصلاح طلب اسلامی تان، ناگهان "دلسوز" مردم ایران گشته اید و به صرافت نامه نگاری درون خانوادگی با رئیس قوه قتل و اعدام افتاده اید .

اما بخودتان بیخود زحمت ندهید. مردم به پا خاسته و آزادیخواه جمهوری ضد زن اسلامی را در هیچ شکل و شمایلش نمیخواهد . تا جمهوری اسلامی هست امکان ندارد شاهد از بین رفتن تبعیض جنسیتی باشیم. زن ستیزی و نادیده گرفتن حقوق زنان بنیاد شریعت اسلام است .زنان آزادیخواه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و الغای نظام آپارتاید جنسی اند و به کمتر از برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون زندگی اجتماعی رضایت نمیدهند. *