قیمتها، گرانی، وحشت!

از یک گزارش،

در رابطه با قیمت گاز یک آمار کلی تر بدهم. قیمت گاز شهری فعلا متر مکعبی 10 تومان است اما همین الان در قبض گاز رژیم قیمت بدون یارانه را 90 تومان هر متر مکعب می زند. البته قرار است هروقت یارانه های ماهی چهل هزار و هشت صد تومان واریز شد این قیمت جدید عملی شود. فکر می کنم همین روزها این اتفاق بیفتد چون همین امروز رژیم مدارس و بانک ها را در تهران به بهانه آلودگی هوا تعطیل کرد.

قیمت اقلام و اجناس غذایی سرسام آور بالا رفته است. گوشت قرمز از کیلویی 11 هزار تومان تا 15 هزار تومان و بعضا تا 16500 تومان افزایش یافته است. گوشت مرغ تا 1300 تومان افزایش قیمت داشته است و هر کیلو گوشت مرغ بی کیفیت 3500 تومان. قیمت حبوبات تا مرز کیلویی 500 تومان افزایش داشته است یعنی از 700 تومان که بوده تا 1200 تومان کیلویی به فروش می رسد. قیمت تخم مرغ تا 400 تومان کیلویی افزایش داشته است. قیمت پودر رختشویی حدود 70 تا 100 تومان افزایش داشته است. قیمت نان که هیچ بسیکی ندارد و هرجا دلبخواهی بنا به خواست کاسب فروش می رود. دانه 70 تومان به بالا تا دانه 300 تومان. کرایه خانه سرسام آور است. تا مرز 250 هزار تومان پایین تر در شهرستان های دور افتاده، در تهران و مراکز شهری که اصلا بحث گفتگو ندارد. یعنی حدود دو سوم دستمزد 303 هزارتومانی اداره کار پایین ترین نرم کرایه خانه است. وحشتناک است. در بعضی جاها خانواده های کارگری مجبورند با آب و پیاز سر کنند و نان. این تنها خوراکی است که می شود تهیه کرد. قیمت مطب دکتر آنقدر بالاست که حداقل هر ویزیت و دارو 40 هزار تومان پایین تر نمی شود. مردم قید دکتر رفتن را می زنند.

و تازه این در شرایطی است که هنوز طرح یارانه ها عملی نشده است. درک مسئله ساده است. وضع از اینی که هست خیلی بدتر میشود. رها کردن افسار قیمتها در بازار و تحمیل به کارگران و محرومانی که فی الحال نان ندارند بخورند محتاج قرق نظامی هم هست. در این جنگ جمهوری اسلامی و نظام بردگی سرمایه داری میتواند و باید از جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر شکست بخورد. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
3 آذر 1389 – 24 نوامبر 2010