اطلاعیه شماره سه
دهانهای دوخته باز شد!
تمامی متحصنین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن اقامت گرفتند!

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بسیار مسرور است تا به اطلاع عموم برساند که بنا بر اخبار دریافتی از کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان ، امروز برابر با 17 نوامبر 2010 و پس از 24 ساعت حضور نمایندگان این کمپین در وزارت کشور یونان ، کلیه 49 متحصن ایرانی در این کمپین ، موفق به کسب حق اقامت در این کشور شدند ، اعتصاب غذا پایان یافت و دهانهای دوخته باز شدند.
کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن ، پس از 78 روز تحصن و 35 روز اعتصاب غذا در مرکز شهر آتن ، دولت یونان را به زانو درآورد. این کمپین با تمام کمی و کاستی هایش ، نمونه یک تلاش موفق و متشکل مبارزاتی در عرصه پناهندگی ،علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای راسیستی دولتهای غربی است.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، این موفقیت بزرگ را به کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان ، پناهجویان شرکت کننده در این تحصن و کلیه سازمانها ، نهادها و اشخاص دخیل در این کمپین ، تبریک میگوید.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
17 نوامبر 2010