اولین جلسه خانه حزب در هلند با موفقیت برگزار شد!

اولین جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تاریخ 12 نوامبر 2010 در شهر آمستردام، هلند، برگزار شد. تعدادی از رفقای عضو و کادر و همچنین تعدادی از دوستداران حزب در این روز در خانه حزب گرد آمدند و در مورد مسائل مختلف سیاسی، معرفی تشکیلات واحد هلند حزب و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب بحث و صحبت شد.
تعداد بسیار بیشتری تمایل به شرکت در این جلسه داشتند که بعلت مشکلات مختلف نتوانستند در آن شرکت کنند، اما در همان روز به رفقای حزب تلفن زده، علت غیبت خود را توضیح داده و علاقه شان را برای شرکت در جلسه بعدی اعلام کردند.
در ابتدا رفیق مجید پستانچی، عضو کمیته مرکزی حزب، به میهمانان خوش آمد گفت، هدف حزب از تشکیل مرتب خانه حزب را به حاضرین توضیح داد و سپس رفیق جمال ارژنگ را بعنوان دبیر جدید تشکیلات هلند حزب معرفی کرد. بعد از آن مبحثی در مورد سیستم پناهندگی در کشور هلند طرح شد که در این مبحث دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب معرفی شد. بحث داغی در هر دو مورد میان حاضرین درگرفت.
رفقا سپس از میهمانان دعوت کردند که بعضویت حزب اتحاد کمونیسم کارگری درآیند.
بر روی میزکتاب حزب، علاوه بر فرم های عضویت، برنامه حزب، یک دنیای بهتر، جزوات "وظایف دانشجویان کمونیست" و "کنترل کارگری" و همچنین نشریات حزب ارائه شده بود.
از این پس خانه حزب ماهی یکبار در شهر آمستردام برگزار خواهد شد. این فرصت بسیار خوبی است تا انسان های رادیکال، آزادیخواه، برابری طلب وکمونیست گرد هم آیند و در مورد اوضاع سیاسی و راه رهایی جامعه از فقر، تبعیض، اختناق و خفقان بحث و گفتگو کنند. همچنین این جلسات این امکان را فراهم می آورد تا برای مبارزه علیه رژیم اسلامی، مماشات دولت هلند با این رژیم، سیاست های ضد انسانی و ضد پناهندگی یا راسیستی دول هلند میان ایرانیان مقیم هلند بحث شود و هم نظری بوجود آید. ما بدین وسیله از تمام ایرانیان مقیم هلند، از کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست دعوت می کنیم که در خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری شرکت کنند. جلسه بعدی ما روز جمعه 10 دسامبر خواهد بود.


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
جمال ارژنگ، دبیر تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری