کارگران شرکت گلدیران

اخراج٬ دستمزدهای معوقه

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 20 نفر از کارگران فنی شرکت خدمات پس از فروش "ال جی گلدیران" با گذشت 5 روز از مهر ماه و پیگیریهای تاکنونی برای نقد شدن دستمزدهایشان٬ به دلیل کار شکنی عوامل کارفرما به نتیجه ای نرسیده اند. این در حالیست که طی دو روز گذشته 5 نفر از کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان بودند٬ با توجه به اینکه حتی قراردادهای کاریشان هم به اتمام نرسیده بود٬ بنا به دستور الماسی مدیر گلدیران از کار اخراج شده اند. "جرم" کارگران اخراجی مطالبه دستمزدهای ناچیزشان بوده و الماسی با گستاخی گفته است: من موی دماغ و مزاحم نمیخواهم٬ من کارگری میخواهم که مطیع و اهل کار باشد.

بله٬ نه فقط جناب نامحترم الماسی بلکه همه سرمایه داران کارگر ارزان و خاموش میخواهند. کارگر ارزان و خاموش که برایشان کار کند و ارزش بیافریند تا حسابهای بانکی حضرات انگل و مفتخور در سایه حکومت اسلامی انباشته و انباشته تر شود. حالا مهم نیست که کارگر و خانواده اش برای نان شب محتاجند و در چه جهنمی به سر میبرند.

شرکت گلدیران هم اکنون با 15 کارگر قراردادی با قراردادهای 6 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 11 شب٬ ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات خانگی ال جی میباشد. دفتر مرکزی شرکت در خیابان مطهری تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

            ۵ آبان ١٣٨٩ – ٢٧ اکتبر ٢٠١٠