گزارش حزب اتحاد کمونیسم کارگری از 2 روز اعتراض پرشور
علیه حضور عاملان رژیم اسلامی در گوتنبرگ سوئد


 
بار دیگر جاسوسان رژیم اسلامی تحت عنوان ارائه "خدمات کنسولی" به گوتنبرگ آمدند. اینبار اما امکان کرایه محل مناسبی را پیدا نکرده و در هتلی دور افتاده بساط جاسوسی خود را در معیت دهها پلیس و باندهای تروریستی و باجگیر شهر پهن کردند .

 حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اولین اطلاعیه خود اعلام کرده بود که گوتنبرگ جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست. ما مردم و احزاب و جریانات چپ را مطلع کردیم و در روز 13 اکتبر محل و زمان تجمع را باطلاع عموم رساندیم. کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سایر جریانات چپ ساعت 8 صبح روز 15 اکتبر در محل حاضر شدند تا بار دیگر اعلام کنند که اجازه نخواهند داد پای این جنایتکاران به شهر گوتنبرگ باز شود. پلیس با کشیدن نرده آهنی و گذاشتن ده ها مامور مانع نزدیک شدن معترضین به درب هتل شد .

به محض نصب شدن باندرولهای احزاب و سازمانها در محل، سخنرانی ها  به زبان سوئدی، انگیسی و فارسی آغاز شد. شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در فضا طنین انداخت. رادیو های فارسی زبان گزارش تظاهرات را به گوش مردم شهر رساندند. تعدادی از ایرانیان مقیم شهر کار خود را تعطیل کرده به محل تظاهرات آمدند و انزجار خود را از حضور جمهوری اسلامی اعلام کردند. مسئول برنامه هیپ توپ رادیو یک دنیای بهتر، سامان، یکی از سروده های انقلابی خود را اجرا کرد که با تشویق حاضرین روبرو شد. فریادهای "پلیس سوئد حامی تروریستهای اسلامی است" مدام تکرار می شد و این اعتراض پر شور تا پنج بعد از ظهر ادامه یافت .

 در دومین روز تجمع، نماینده حزب سوسیالیستهای عدالتخواه به جمع سخنرانها اضافه شد و سخنرانی پر شوری در مورد جنایات جمهوری اسلامی و لزوم برقرای سوسیالیسم ایراد کرد. سخنرانان مختلف با سخنرانیهای خود دولت سوئد و وزارت امور خارجه سوئد را محکوم کردند. طی این دو روز جوانان پر شور و انقلابی بلندگو در دست و بدون انقطاع شعار مرگ بر جمهوری کهریزک، مرگ بر جمهوری خاوران، مرگ بر جمهوری ضد زن را تکرار می کردند.  

سخنرانان اعلام کردند که این مبارزه، مبارزه ای علیه جمهورى اسلامى و در ادامه مبارزه طبقه کارگر٬ زنان٬ نسل جديد و مردم آزاديخواه و برابرى طلب ايران علیه جمهورى اسلامى است. مبارزه و جنگ ما با جمهورى اسلامى سرمایه پایان نیافته است. ما نه تنها اجازه نمی دهیم عاملان و آمران حکومت 31 سال جنایت در این شهر کنسولگری باز کنند بلکه سفارتشان را نیز بر سرشان خراب می کنیم و تا سرنگونى اين رژيم به مبارزه ادامه خواهیم داد.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ
17 اکتبر 2010