ترس اسلاميون از شورش گرسنگان
پدرام نواندیش

همه ما نعره های "ميزنيم"٬ "ميکشيم"٬ "زبان ميبريم" و غيره سرداران حکومت اسلامى يادمان هست. اينروزها اين سرداران بیش از هر زمان علیه مردم زحمتکش ميدانداری میکنند. سخنان اخير مرتضی تمدن را بايد در زمره صريح ترين تهديد و خط و نشان کشيدن اوباش اسلامى عليه کارگران دانست. طی هفته های اخیر٬ سران و عوامل باندهاى اسلامی حکومت سرمایه داران، ترس خود را از شورش گرسنگان و پابرهنگان به عناوين مختلف بارها بر زبان آورده اند. حتی  نیروهای سرکوبگرشان را این بار نه فقط در چهار راهها و معابر شهرهای بزرگ، بلکه در مناطق فقیر نشین و محیط های کارگری و به بهانه "مقابله با اراذل و اوباش" به طور محسوسی افزایش داده ند. وحشت سراپای حکومت را گرفته است. اسماعيل احمدی مقدم در حاشيه اولين اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو گفته است: "دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه ‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه ‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد". اشاره این عنصر مزدور به حوادث تيرماه سال 1386 است که پس از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی حکومت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.

اما مرتضی تمدن، عنصر سرکوبگر دولت که بارها در خصوص اجرای طرح حذف سوبسيدها و شورش های پیش رو به هم پالگی هایش هشدار داده و خود را ماهر در امر سرکوب میداند، این بار نیز پیش از اجرای  طرح حذف سوبسید ها٬ يعنى حمله به سطح معیشت میلیون ها کارگر و زحمتکش که دستمزدهایی زير خط فقر دارند، دوباره در خصوص خطر شورش های خیابانی کارگران و گرسنگان هشدار ميدهد. مرتضی تمدن قانون "هدفمند کردن یارانه ها" را (بخوانید قانون تحميل فقر و گرسنگی بیشتر) دارای بد خواهان و دشمنانی می داند که منافع خود را در قبال اجرای عدالت در خطر می بینند!؟ این نوکر سرکوبگر سرمایه که بر تخت استانداری تهران تکيه زده٬ اشاره می کند که مردم می توانند با مصرف درست بخشی از مبالغ یارانه ها (40 هزار و 500 تومان)  را پس انداز کنند!

روشن است که منظور مرتضى تمدن از "بد خواهان و دشمنان" این طرح جنایت کارانه چه کسانی است و پیشنهاد "مصرف درست برای صرفه جویی و پس انداز" به چه کسانی است . با کنار هم نهادن سخنان علنى فقط چند روز اخیر عوامل گوناگون حکومت اسلامى٬ تصوير پشت صحنه و وحشت اين جماعت از مشتهاى گره کرده کارگران و گرسنگان بوضوح پيداست. قبل از اينها رهبرشان خامنه اى امسال را "کار مضاعف" و "الگوى جديد مصرف" يعنى همان استثمار بيشتر و گرسنگى بيشتر اعلام کرده بود. مهم نيست آخوند اين حرف را ميزند يا شاه يا پارلمانچى. اينها دستور و نسخه بانک جهانى و صندوق بين المللى پول و پيش شرطهاى پيوستن به سازمان تجارت جهانی است. آرزوئى که البته جمهورى اسلامى بگور خواهد برد. حذف سوبسید ها و آزاد کردن قيمت ها از شروط اين نهادهاى سرمايه دارى براى وام دهى و همکارى با دولتهاى خواهان پيوستن به جرگه اين سازمان است. تازه اگر معضلات سياسى وجود نداشته باشد. مقدمات این یورش به طبقه کارگر در زمان رفسنجانى و بعد دولت خاتمى سازمان دهی شد. حالا احمدى نژاد همين راه را دنبال ميکند. در اين تهاجم به طبقه کارگر و زحمتکشان نه فقط باندهاى اصلاح طلبان و اصول گرایان بلکه سلطنت طلبان و کل بورژوازى ايران شريک  و همداستان اند.

پس کاملا پيداست که آن "بد خواهان و دشمنان" مورد نظر مرتضی تمدن که مخالف حذف سوبسید ها هستند، نه درون حکومت اسلامى و يا در ميان بورژوازى در اپوزيسيون٬ بلکه آن دهها میلیون کارگر و پا برهنه ای هستند که با اجرای این طرح غارتگرانه از همان اندک قوت بر سفره یشان چیزی باقی نخواهد ماند. مخاطب اين بى تمدن مرتجع بورژوا، کارگران و زحمتکشانی هستند که هر روز در اعتراض و اعتصاب فریاد ميزنند که خود و فرزندانشان گرسنه اند. چرا که چندین ماه است دستمزد نگرفته اند و دستمزدشان را سرمایه داران دزديده اند و يا از کار اخراج شدند و به امان خداى سرمايه در خيابان رها شده اند. وحشت از اين فریادهای میلیونی است که لرزه بر ارکان حکومتى انداخته که دستش به خون کارگران و مردم آزاديخواه آغشته است. ميدانند که چگونه کارگران کارخانه های ناز نخ، روغن نباتی قو، نساجی های کاشان، سنندج و کارگران یزد تایر که حتی به اجبار آن را به بهانه های واهی به تعطیلی کشانده اند و بسیاری از کارخانجات دیگر در سراسر ایران، طی تجمعات خود فریاد بر آورده اند که ماهها است که دستمزد نگرفته اند .

بله٬ "بد خواهان" این قانون همان دشمنان اصلی نظام طبقاتی سرمایه داری یعنی کارگران، ارتش بیکاران٬ میلیون ها گرسنه٬ کارگران کمونيست و جنبش کمونيستى کارگرى هستند. و این قانون، چاقوی جدید آدم کشی ای است که در دستان کل بورژوازی ایران اعم از اسلامی و غیر اسلامی، گلوی خشکیده کارگران و تهی دستان را نشانه رفته است .مرتضی تمدن، به سرمایه داران ریز و درشت که دندان برای این غارتگری سازمان یافته تیز کرده اند و حتی برای بردن سهم بیشتر به همدیگر چنگ و دندان هم نشان می دهند، میگوید مردم (بخوانید سرمایه داران و دولت اسلامی شان) می توانند با مصرف درست بخشی از مبالغ واریزی یارانه ها را پس انداز کنند! چقدر وقیح!؟

و این وقاحت و وحشت عوامل سرمایه و سران حکومت اسلامی بیخود نیست. چون هر غارتی مطابق اصول حسابداری ساده دو طرف غارت گر و غارت شونده خواهد داشت. کسانی چون مرتضی تمدن در نقش یکی از عوامل دولتی و استاندار که قرار است شهر را "امن و امان" برای استثمارگران و غارتگران سفره کارگران نگهدارد، خوب میداند که جنبش عظیم کارگران و گرسنگان سکوت نمیکنند و برمیخزند. این سیل عظیم با شعارهای نه به گرسنگی، نه به فقر و نه به سرمایه داران و دولت اسلامی به میدان آمده و وسیعتر به میدان خواهد آمد و همین منشا هشدارهای سران حکومت صد هزار اعدام است .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در صف اول این سیل عظیم "بدخواهان" برای به زیر کشیدن دولت مرتجع اسلامی و نظام سرمایه داری تلاش و مبارزه میکند. کارگران، گرسنگان، مردم به جان آمده از ستم و سرکوب اسلام و سرمایه، به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید و سیاستهای این حزب را در اعتراض به نظام فقر و توحش اسلامی بدست گیرید.