تشدید بحران ها و انزوای رژیم جنایت
کوروش سمیعی

وضعیت کنونی جامعه ایران به شدت نگران کننده است. دولت جنون و جنایت اسلامی که با بحران عميق اقتصادی و سیاسی مواجه است٬ تهاجم به طبقه کارگر و مردم را وارد فاز جدیدی کرده است. بيکارى بيداد ميکند٬ دستمزدها را نميدهند٬ و روز به روز قیمت های مایحتاج اولیه معیشتی بالا ميرود. گرانى و تورم کمر کارگران را شکسته است. جمهورى اسلامى راه حلى براى اين وضع وخيم اقتصادى ندارد. تنها راه حل شان حمله به کارگران و تحميل فلاکت بيشتر است.

حزب ما دو سال پيش در مورد اين اوضاع و موج فقر و گرانى هشدار داد. همانوقت که بحث ارتجاعى و ضد کارگرى حذف سوبسید ها مجددا توسط احمدى نژاد مطرح شد٬ همه مجیز گویان دولتی و ولایتی و حکومتی برسر اجراى نفس اين طرح توافق کامل داشتند٬ دعواهاى دولت و مجلس برسر چگونگى خوراندن اين سم به جامعه بود. بخشهاى مختلف طبقه سرمايه داران منحط اسلامى شبح شورش گرسنگان را مقابل صورتکهاى خود ميديدند و از ترس به باد رفتن حکومت و آنچه در کف دارند هشدار ميدادند !

این تنها گزارشی اجمالی از ماجراهاست اما آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است شرایط مردم زحمتکش است که این روزها به سختی هر چه تمام تر در حال گذار است. قیمت مایحتاج اولیه به قدری بالا رفته که خیلی از خانواده ها برای خرید آذوقه روزانه خود دچار مشکل هستند، خیلی از خانواده ها به خاطر اخراج از کار خود در حال فروپاشی هستند و نمی توانند از پس اجاره خانه ها و خرج تحصیل فرزندان شان بر آیند. کودکان خیابانی، تکدی گری، خود فروشی، اعتیاد، جرم محوری  آسیب های شناخته شده ایست که مشخصات جامعه ای است که با معضل فقر عجین شده و در این بین مسول تمام این فجایع حکومت جنایت جمهوری اسلامی است!

احمدی نژاد در رسانه حکومتی اش پشت میزی می نشیند و جلوی دوربین های تلویزیونی پوپولیسم را با وقاحت تمام انشا می کند. احمدی نژاد می گوید مردم به باور کاملی رسیدند و این تحریم ها آنها را از باورهایشان و حکومت اسلامی شان دور نمی کند !بعد از او که نقال این سناریوی حال به هم زن حکومتی است٬ گزارش های از شهر تهیه شده پخش می شوند. تعدادی از عوامل حکومتی و جیره خوران اسلامی که با هیچ میک آچ و گریم و بزک دوزکی نمی شود که شبیه مردم عادی جامعه باشند و شناخته نشوند٬ با همان ادبیات مزخرف اسلامی در نقاب قشری از جامعه موج فشار تحریم ها را امری بیهوده می دانند چرا که به حکومت اسلامی و بابای اجدادیشان عشق می ورزند !

این خیمه شب بازی ها همیشه با عکس العمل هائی یکسان توسط مردم رو به رو شده و دروغ بزرگی که به جامعه گفته می شود٬ آن هم با استفاده از ترفند های رسانه ای٬ همیشه با ناباوری همان جامعه پس زده شده است. اما نکته ای که امروز بیش از همیشه به چشم می آید٬ تغییر نکردن روشهای جمهوری اسلامی نسبت به مقابله با شرایط روزش است که اصولا به روز نبودن و عقب ماندگی جزو لازمه اردوی مذهب و سرمایه به شمار می رود !این انشا و خیمه شب بازی ضعیف که تا به امروز در مقابل تمام بدبختی ها و به چاه افتادگی های حکومت جمهوری اسلامی در مقابل مردم ارائه داده شده عجیب پوسیده و نخ نما شده است! احمدی نژاد و اصولا حکومت جنایت انگار مخاطبین خودشان را گم کردند. انگار هنوز در توهم قبل از عمل قرار دارند و نمی دانند جامعه امروز نسبت به اتفاقات جهان در مقابله با حکومت سرمایه اسلامی تصمیمات دیگر گونه تری دارد .

این حکومت با سياستهاي ارتجاعى خود نسبت به بحران ها که همانا باعث تشدید شدن آن می شود٬ تصویر روشنی از اهدافش را پیش روی جامعه گذاشته است. تصميمى که بنظر نوعی مقابله به مثل حکومتی در برابر تلاش جامعه و طبقه کارگر برای سرنگونی شان است. وقتی به صورت مسئله دقت می کنیم و بی درنگ ذهن هایمان را معطوف به سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در راه مقابله با شرایط مهلک امروز جامعه می کنیم٬ به خوبی متوجه می شویم که این حکومت و این رژیم اسلامی از فقر و تحميل شديد آن بعنوان يک ابزار سياسى استفاده ميکند تا جامعه در گیر با معظلی به اسم فقر بشود و نتواند از زیر آن سری بلند کند و اعتراضی سر دهد !این سیاست جمهوری اسلامی است، غرق کردن جامعه در منجلابی که به پا می کند تا بتواند اهداف ارتجاعی خودش را پیش ببرد. اما مسئله اينست که اين اقدامات نمی تواند این دستگاه آدمکشی و تجاوز را بیمه کند !

مردم امروز با شناخت حفره های نفوذ برای سرنگونی این رژیم چه در بطن جامعه و چه در محیط های دانشگاهی و کارگری راهکارهای خود را دارند و با تشدید فشار و تسلط به مبارزه روز به روز اینها را وادار به پس رفتگی و عقب نشینی می کنند. دانشجویان به مبارزات خود ادامه می دهند. مبارزه اى که انعکاس خواسته ها و تمايلات جامعه است. طبقه کارگر با فرود نیامدن و فراز نسبت به آنچه که باید باشد و نیست به استقبال اردوی بورژوازی می رود تا مهر قدرت متحد و سياست انقلابى خود را بر فرق شکست حکومت بکوبد. موضع جهان و سیل افکار عمومی از برای مخالفت و اعلام تنفر از این حکومت شنیع اسلامی نیز برای متزلزل کردن رژِيم هزاران اعدام در حال گسترش است و در این بین اگرچه مردم ایران و طبقه کارگر و محرومین روزهای به شدت سختی را می گذرانند و شرایط سختی را متحمل می شودند اما امید به آینده و ساختن دنیایی بهتر را تنها التیامی می بینند برای به فردا رساندن شب خوف انگیز و زشت و پلشتی چون جمهوری اسلامی !بايد متحد شد٬ شوراها را برپا کرد٬ عليه فقر بميدان آمد. *

زنده باد سوسیالیسم !
زنده باد آزادی و برابرى!