اطلاعیه خبری؛
به فریاد پناهجویان ایرانی متحصن در شهر اربیل (هه ولیر) عراق برسیم!
در بیستمن روز تحصنشان!     


بنا بر اخبار رسیده به دبیرخانه سراسری "دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری" ، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر اربیل ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این شهر ، دست به تحصن اعتراضی زده اند. بنا بر گزارشات رسیده، در میان این متحصنین یک زن حامله و شش کودک نیز وجود دارد. برخی از این پناهجویان سالهاست که در انتظار پاسخ سازمان ملل به درخواست پناهندگیشان و انتقال به کشور امن سوم هستند. متاسفانه یکی از این متحصنین بنام محمد قمری طبسی ، مدت بیست روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت عمومی ایشان بسیار بد گزارش شده است. این پناهجویان در بد ترین شرایط و بی حقوقی مطلق بسر میبرند ، سازمان ملل متحد از مردمی که ساکن محل تحصن هستند درخواست کرده که به این پناهجویان آب یا مواد غذائی و پزشکی نرسانند ، بنا بر گزارشات رسیده ، این پناهجویان ، با توجه به منطقه ای که دفتر سازمان ملل در آن واقع گشته ، دچار مشکلات جدی در رساندن آب و غذا هستند.
در طول مدت بیست روز گذشته ، سازمان ملل ، مذاکره ای با این پناهجویان داشته و "چارلس لینخ" ، از مسئولین این سازمان به نمایندگان متحصنین گفته : " همین که شما را به ایران برنمیگردانیم ، باید شما را خیلی خوشحال کند"!! بی حقوقی ، فقر ، عدم وجود امکانات بهداشتی ، سرگردانی پناهجویان و ده ها معضل دیگر ، در کنار بی تفاوتی مطلق سازمان ملل ، شرایط به شدت اسفباری برای پناهجویان به وجود آورده است .
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، مسئول این وضعیت را "سازمان ملل متحد در امور پناهندگان" میداند ، ما تمام تلاشمان را برای انعکاس وضعیت پناهجویان در اربیل و همچنین مطالبات پناهجویان متحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در این شهر ، خواهیم کرد. ما تمامی پناهجویان معترض به این شرایط را فرامیخوانیم تا با حضور در محل تحصن ، از مطالبات آن حمایت کنند.
ما همچنان کلیه سازمانها ، احزاب ، نهادها ، رسانه ها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان در کردستان عراق و دیگر نقاط جهان ، به حمایت از این تحصن و اعتراض به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرا میخوانیم.
آدرسهای تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل – عراق :
lynchc@unhcr.org      Mr.Charles Lynch  
 elhajj@unhcr.org        Ms Darine El hajj    Erbil  --   Protection Officer
Mob (  +964 750 7922981  )
Landline (+964 66 2250961/2/3/4/5 - Ext: 2866)
abdullah@unhcr.org   Mr. Hawre Abdollah  erbil   00964 750 4455829  
salihb@unhcr.org    Ms.Bayan Salih  erbil           00964 750 4523501  
baban@unhcr.org     Ms Lana Baban  Amman
kashour@unhcr.org   Ms.Maha Kashour
ennis@unhcr.org        Carolyn Ennis

شماره تلفن تماس با پناجویان متحصن:
009647705490945
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
09 اکتبر
E-mail  :   bdr.refugees@gmail.com
Sirvan_qaderi@yahoo.com
TEL & Fax : 00442089590538
Emergency Number: 00447765431276