کارگران تونل میدان توحید تهران
دستمزدهای معوق، اخراج از کار!

بنا به خبر دریافتی، بیش از 100 نفر از کارگران شرکت پرلیت مجری طرح احداث و راه اندازی تونل میدان توحید، از اول سال تا پایان شهریور یعنی 6 ماه است که هیچگونه دستمزدی دریافت ننموده اند. در این 6 ماه کارگران بارها برای نقد شدن دستمزدها و علیه سیاستهای ضد کارگری سرمایه داران و عوامل کارفرما بصورت جمعی و فردی در اشکال مختلف دست به اعتراض زده اند. اما علیرغم همه اینها به دلیل کارشکنی و طفره رفتن عوامل کارفرما ریالی از دستمزدهای کارگران پرداخت نشده است.

معدلی مدیر شرکت پرلیت و کارچاق کنهای دور و برش با توسل به تهدید به اخراج و وعده های پوچ و دروغ کارگران گرسنه و محرومی را که خواهان دریافت دستمزدهای بسیار ناچیزشان هستند را به امروز و فردا و روزهای آینده حواله می دهند. دروغ پشت دروغ و گرسنگی و محرومیت روز افزون به زندگی کارگران و خانواده هایشان! تا همین جا نپرداختن دستمزدهای 6 ماهه زندگی کارگران و خانواده هایشان را در بحران و اضمحلال و فقر و فلاکت وحشتناکی فرو برده است. اما این تمام جنایت سرمایه داران و حکومت اسلامیشان علیه کارگران نیست. در روزهای اخیر معدلی و عواملش به این کارگران اعلام داشته اند حدودا تا 2 ماه آینده نیز از کار اخراج خواهند شد! 6 ماه دستمزد پرداخت نکردند و حالا وعده اخراج از کار میدهند! و این بخشی از جنایت همه روزه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای کسب سود بیشتر بر علیه کارگران و خانواده های زجر کشیده شان است. تا چند ماه پیش بیش از 3000 کارگر شرکت پرلیت در طرح احداث تونل میدان توحید مشغول به کار بودند. متاسفانه هر یک از این کارگران با چندین ماه دستمزد معوق از کار اخراج و بیکار شدند. پیگیریهای تاکنونی بسیاری از این کارگران از طریق اداره کار و دیگر مراکز حکومت اسلامی کارگزار سرمایه داران تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

هم اکنون در شرکت پرلیت (تونل میدان توحید) بیش از 100 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته کاری در محدوده خیابان نواب – میدان جمهوری در بخش راه اندازی سیستم تهویه و هواکش تونل مشغول به کارند. از قرار این کارگران در آینده ای نچندان دور بدلیل عدم دریافت دستمزدهای چندین ماه و اخراج از کار به سرنوشت دیگر کارگران اخراجی دچار خواهند شد. معدلی مدیر شرکت پرلیت از جمله نزدیکان و چاکران باند مافیایی فساد مالی و دزدی خانواده رفسنجانی جنایتکار است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
11 مهر 1389 – 4 اکتبر 2010