جنبش سرخ، تشویق به جاسوسی، اخراج کارگران

جنبش سرخ
بنا به خبر دریافتی، اخیرا فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران برای نیروهای مسلح در سنندج و تهران جلساتی توجیهی را برای نیروهای کادری و سربازان عادی برگزار کرده اند. مضمون این جلسات اینبوده که جنبش سبز تمام شده و پرونده اش بسته شده است. اما جنبش جدیدی در راه است: جنبش سرخ. به نیروهای مسلح تاکید شده که نباید فریب این جنبش را خورد و یا با آنچه خود را توجیه میکند همراه شد بلکه باید برای مقابله با آن آماده باشید. لازم به تاکید است وحشت از شورش طبقه کارگر و مردم زحمتکش که زیر فشار فقر و گرسنگی به آستانه نابودی رانده شده است در سال گذشته به عناوین مختلف عنوان شده است.  

تشویق به جاسوسی
نیروهای اطلاعاتی طی یکماه گذشته اکثر صاحبان کافی نت های شهر سنندج را به اطلاعات احضار و آنها را مورد بازجوئی قرار داده اند. در جریان این بازجوئی ها از صاحبان کافی نت ها خواسته اند که باید در مورد مراجعه کنندگان به کافی نت و خصوصا افرادی که بنظر آنها سیاسی هستند گزارش تهیه کرده و به اطلاعات تحویل دهند. آنها همینطور تاکید کردند که البته خودمان ای میل ها را تحت کنترل داریم. تشویق و تحت فشار قرار دادن صاحبان کافی نت ها به جاسوسی و تبدیل آنها به عامل وزارت اطلاعات قبلا هم اتفاق افتاده است. اما اقدام اخیر بیانگر برنامه ای وسیع تر برای سرکوب مخالفین، ایجاد وحشت و تنگ کردن حلقه اختناق است. بنظر میرسد اقدامات تاکنونی "لشکریان سایبری امام زمان"، اعم از استفاده از سیستم های جاسوسی و اعمال سانسور و فیلترینگ، کافی نبوده است. تشویق صاحبان و کارکنان کافی نت ها به جاسوسی تنها بیانگر وحشت جمهوری اسلامی از مخالفین سیاسی و گوشه ای از برنامه سرکوبهای وسیع تر است. 

اخراج کارگران ایستک
طی هفته گذشته کارفرمای شرکت ایستک سازی خورشید زریبار 6 نفر از کارگران را اخراج کرده است. قرارداد این کارگران دو ماهه بوده و بدنبال پایان قرارداد، کارفرما از تمدید قرارداد کارگران امتناع و کارگران را اخراج کرده است. در ضمن این کارفرما اخیرا یک پایانه در شهرک بهاران احداث کرده که زمین آن 6 هکتار میباشد. کارفرما در پاسخ به اعتراض کارگران به اخراجشان عنوان کرده اگر کار میخواهید باید در پایانه برایم کار کنید. کار شما در آنجا 12 ساعت نگهبانی با حقوق 8 ساعت کار است. کارگران این پیشنهاد را نپذیرفتند و بیکار شدند. پایانه محل پارک ماشینهای سنگین است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
13 مهر 1389 – 6 اکتبر 2010