مردم قبض هاى آب و برق و گاز را نپردازید!
کارگران صنایع آب و برق و گاز نقش تان را ايفا کنيد!

رژیم جمهوری اسلامی با حذف سوبسیدهای مواد سوختی و اقلام اولیه مورد نیاز زندگی یک تعرض همه جانبه اقتصادی به معیشت و زندگی توده مردم زحمتکش را در دستور گذاشته است. این یک شوک عظیم اقتصادی – اجتماعی است. این تعرض ارتجاعی را "هدفمند کردن یارانه ها" نام گذاری کرده اند. این یک دزدی آشکار از هزینه زندگی مردم و تلاشی همه جانبه برای به گرسنگی کشاندن بیشتر توده های مردم محروم است. ابعاد این چپاول وغارت اموال مردم عظیم است. قرار است که در مرحله اول این طرح مبلغی معادل ٢٠ هزار میلیارد تومان بر هزینه زندگی مردم اضافه کنند. در مرحله دوم این طرح این رقم به دو برابر خواهد رسید. از هم اکنون قیمت کالاهای اساسی با شتاب بیشتری در حال افزایش است. قبوض آب و برق و گاز بعضا به پنج برابر افزایش یافته است.

اهداف این اقدام ارتجاعی هم اقتصادی و هم سیاسی اند. رژیم اسلامی مانند تمام رژیمهای مرتجع سرمایه داری میکوشد با حذف سوبسیدهای دولتی بار بحران لاعلاج اقتصادی خود را بر گرده توده مردم کارکن بیندازد و از این مجرا نیز جیب مرتجعین حکومتی و اوباش اسلامی حاکم را پر کند. و از طرف دیگر میکوشند با تحمیل فقر و فلاکت گسترده تر بر مردم هر چه بیشتر توان مبارزاتی جامعه را در مقابله و به زیر کشیدن رژیم اسلامی به تحلیل ببرند. بالا بردن هزینه زندگی مردم در عین حال در خدمت اهداف سیاسی و سرکوبگرانه این رژیم ارتجاعی است. میخواهند همزمان هم به مردم شلیک کنند و هم به مردم گرسنگی بدهند. اما صفوفشان در هم و بهم ریخته است. نگران انفجارهای اجتماعی ناشی از اجرای این طرح اند. مردم را به آرامش دعوت میکنند. از طرف دیگر آب از لب و لوچه شان را افتاده است. از ثروتی که قرار است از چپاول اموال مردم نصیبشان شوند در پوست نمی گنجند.

باید این طرح ارتجاعی را متحدانه در هم شکست. از نقطه نظر ما اولین گام در راه به شکست کشاندن این طرح و وادار کردن رژیم اسلامی به عقب نشینی٬ عدم پرداخت فعال و همگانی قبوض آب و برق و گاز است. چنانچه مردم متحدانه و در سطحی گسترده از پرداخت این قبوض خودداری کنند رژیم اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکند. و در صورتیکه بخواهد اقدام به قطع آب و برق و گاز مردم کنند باید فعالانه دست به اعتراض زد و این اقدامشان را هم خنثی کرد. اما ما کارگران و مردم زحمتکش در عین یک نیروی مهم و تعیین کننده در صفوف خود داریم و آن هم کارگران و کارکنان شریف صنایع آب و برق و گاز هستند. 

کارگران و کارکنان صنایع آب و برق و گاز!
صفوف رژیم متشتت و بهم ریخته است! نقش شما در به شکست کشاندن تلاش رژیم در قطع آب و برق و گاز منازل مردم حیاتی است. نگذارید و عمال مزدور رژیم اسلامی آب و برق و گاز مردم را قطع کنند. متحدانه این تلاش مذبوحانه رژیم اسلامی را در هم بشکنید. متشکل شوید. مجامع عمومی و شوراهاى خود را برپا کنید. براى اعتصاب و اعتراض عليه فقر آماده شويد. و اگر مزدوران رژیم در محلاتی توانستند آب و برق و گاز مردم را قطع کنند٬ متحدانه این خدمات اولیه را وصل کنید.

مردم آزادیخواه!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری شما را به نپرداختن فعال و متحدانه قبوض آب و برق و گاز فرامیخواند. عليه فقر و گرانى متحد شوید. قدرت شما در تشکل شماست. از مجرای این اقدام همگانی میتوان رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد و شکستهای بزرگتر دیگری به آن تحمیل کرد. در دل این کشمکش برحق میتوان و ضرورى است که تشکلهای توده ای در محلات را شکل داد٬ نيروى وسيع مردم کارگر و زحمتکش را بميدان آورد٬ و دور جدیدی از خیزش توده ای برای سرنگونی انقلابى رژیم اسلامی را سازمان داد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢١ سپتامبر ٢٠١٠ – ٣٠ شهریور ١٣٨٩