تاریخ: ۲٨ اوت ۲٠۱٠
هما ارجمند
فراخوان به تظاهرات برای یك سیستم آموزشی سكولار برای همه

در روز ۱۳ و ۱۴ سپتامبر ۲٠۱٠، دولت ایالت اونتاریو مهماندار یك اجلاس بین المللی  دو روزه در مورد بنیادهای آموزش و پرورش، تحت عنوان "كلیت سیستم رفورم" میباشد.
www.edu.gov.on.ca/bb4e/

كمپین یك سیستم آموزشی واحد در این رابطه تظاهراتی را فرامیخواند و از همه كسانی كه خواهان جدایی مذهب از آموزش و پرورش هستند و همه كسانی كه مخالف دخالت مذهب در زندگی كودكان هستند و همه كسانی كه مخالف گتوهای مذهبی، ملی، نژادی، فرهنگی و زبانی هستند میخواهد در این تظاهرات شركت كنند.

ما خواهان یك سیستم آموزشی واحد و سكولار هستیم. ما مخالف اختصاص بودجه به مدارس مذهبی بوده و شدیدا با جدا سازی كودكان و مانع شدن آنان جهت شركت در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی تحت عنوان آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای فرهنگی و قومی مبارزه میكنیم. ما معتقديم كه دولت موظف است از كودكان در مقابل هر گونه اجحاف و ستم و آزار محافظت كند.

زمان تظاهرات:  روز ۱۳  سپتامبر ۲٠۱٠  ساعت ۱۲ بعد از ظهر
محل تظاهرات:  تورنتو، مقابل هتل رویال یورك 100 Front Street West

برای اطلاع پیشتر به سایت های زیر مراجعه كنید و یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

www.nosharia.com
www.CanadaasDirtyLittleSecret.com
www.onessn.org
416-737-9500