سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست؟
جلسه سخنرانی آذر ماجدی در تورنتو برگزار شد

شنبه 20 اوت 2010 بدعوت حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات کانادا یک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با رهبری حزب در شهر تورنتو برگزار شد. سخنران این جلسه آذر ماجدی و تم آن "سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست" بود. جلسه ابتدا با خوش آمد گویی جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب و گرداننده جلسه آغاز شد. جلیل بهروزی مختصرا سخنران و تم سخنرانی را معرفی کرد و سپس از حضار خواست که به احترام جان باختگان آزادی و سوسیالیسم، بویژه جانباختگان دهه 60 یک دقیقه سکوت کنند. بعد از آن آذر ماجدی سخنان خود را با ابراز خوشحالی از حضور در این جلسه در شهر تورنتو آغاز کرد .

آذر ماجدی مفصلا در مورد اوضاع سیاسی در کشور، خیزش عظیم مردم که یک سال و سه ماه پیش آغاز شد، ماهیت این خیزش، جنبش های اجتماعی در جامعه و نقش کمونیسم کارگری صحبت کرد. وی با این نکته بحث خود را آغاز کرد: "در کنفرانس بنیاد پژوهش زنان در پاریس برخی به من گفتند که شما مدام در مورد سرنگونی صحبت می کنید، پس تاکتیک چه می شود؟ من در پاسخ گفتم، من بعنوان یک کمونیست رابطه استراتژی و تاکتیک را خوب می فهمم. شما یکبار بگویید که استراتژی تان سرنگونی است، آنگاه می توانیم در مورد تاکتیک باهم صحبت کنیم. اما مساله اینجاست که شما قصد سرنگونی رژیم را ندارید و تاکتیک یک کلاهی است که سر ما می گذارید." این یک مساله گرهی ما در شرایط حاضر است. اصلاح طلبان حکومتی و تمام اپوزیسیون پرو رژیم، جریانات ملی – اسلامی و سازمان هایی مانند اکثریت و حزب توده تمام تلاش شان حفظ این نظام است. مدام دارند به مردم می گویند "ساختار شکنی" نکنید و خشونت نکنید. این بعهده ما است که این نیروها را افشاء و طرد کنیم. این موانعی را که در مقابل مردم گذاشته می شود، کنار زنیم .

در دوران انقلابی، در شرایط تلاطم اجتماعی- سیاسی یا زمانی که قدرت سیاسی در خیابان افتاده است، جامعه قطبی می شود: قطب راست و چپ. نیروهای میانه در این شرایط زیر دست و پا له می شوند. لذا ما کمونیست ها باید بکوشیم قطب چپ را قوی کنیم. پرچم چپ را به اهتزار درآوریم. مردم در چنین شرایطی، بقول منصور حکمت، چپ جامعه را عزیز می کنند، چون عدالت می خواهند. ما باید این چپ را با قدرت در دسترس مردم قرار دهیم .

رژیم اسلامی افتادنی است، فقط منتظر اینست که نیرویی آنرا بیاندازد. این سرنگونی می تواند در اثر انقلاب باشد، یا انقلاب می تواند پس از سرنگونی بوقوع بپیوندد. اما یک مساله روشن است، برای اینکه مردم بتوانند به آزادی، برابری واقعی و اجتماعی و رفاه همگانی دست یابند باید یک جمهوری سوسیالیستی در ایران پیاده شود. وگرنه راست می برد و دوباره یک نظام استثمار خشن را در جامعه پیاده خواهد کرد و از گرده کارگر کار می کشد و اختناق و سرکوب سیاسی بر جامعه حاکم خواهد شد .

ما با سه جنبش اجتماعی در جامعه روبرویم: ملی – اسلامی، ناسیونالیسم پرو غرب و کمونیسم کارگری. ملی اسلامی یک جریانی است که در راست به اصلاح طلبان حکومتی می رسد و در چپ به اکثریت و توده ای ها. اینها با سقوط رژیم اسلامی شانسی ندارند. ناسیونالیسم پرو غرب خواهان یک نظام سرمایه داری بازار آزاد وابسته به غرب است. نظامی شبیه نظام پیشین با شاه یا بی شاه. نسخه اینها گرسنگی و استثمار خشن و سرکوب و اختناق سیاسی است. این را حتی رهبرانشان به صراحت عنوان می کنند. این گفته داریوش همایون است که "مردم باید سی سال بیش از آنچه می خواهند کار کنند و کمتر از آنچه می خواهند دستمزد بگیرند تا وضع اقتصاد جامعه درست شود." اینها پیشاپیش نوید سی سال بردگی را به مردم می دهند .

کمونیسم کارگری تنها پاسخ است. باید توضیح داد که در اینجا منظور از کمونیسم کارگری، جنبش اجتماعی وسیع در جامعه است و نه یک حزب. سرنگونی سرمایه داری، لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی، یک انقلاب کارگری تنها پاسخ برای دستیابی به آزادی، برابری و رفاه است. یک توضیح دیگر نیز ضروری است. از حکومت کارگری منظور حکومت کارگران بر بقیه مردم نیست. قرار نیست سرمایه داران را عزل کنیم و بعد کارگران را بر بقیه مردم حاکم کنیم. مساله بر سر اینست که طبقه کارگر بنا بر موقعیت خود در مناسبات تولید و در اقتصاد سیاسی جامعه تنها طبقه ای است که می تواند بهمراه خود تمام مردم را آزاد کند. لغو مناسبات سرمایه دارانه و کار مزدی و ایجاد یک سیستم شورایی هدف انقلاب کارگری است. در پایان آذر ماجدی اعلام کرد که در عصر ما کمونیسم کارگری منصور حکمت پاسخگو است و این حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که این کمونیسم را نمایندگی می کند. وی آنگاه با فراخوان حمایت از حزب و پیوستن به آن سخنرانی خویش را به پایان رساند .

پس از تنفس، محمود احمدی، عضو دفتر سیاسی حزب، سخنان کوتاهی در معرفی رادیو "یک دنیای بهتر" رادیو 24 ساعته ماهواره ای و اینترنتی حزب ایراد کرد. وی گفت که رادیو یک دنیای بهتر صدای آزادی و برابری، صدای رادیکالیسم کمونیستی، صدای آزادیخواهی زنان و علیه رژیم اسلامی است. وی از همه خواست که بهر شکل ممکن از این رادیو حمایت کنند و آنرا به همه معرفی کنند. سپس فخری جواهری به جمع آوری کمک مالی برای رادیو مشغول شد .

آنگاه وقت به پرسش و پاسخ رسید. تعدادی از حضار سوالات و نظراتشان را مطرح کردند و آذر ماجدی به سوالات پاسخ گفت. مباحث زیر از جمله مسائلی بود که در این بخش مورد بحث قرار گرفت: ماهیت جنبش سبز چیست، آیا مردم متوهم و دنباله رو موسوی و اصلاح طلبان حکومتی اند؟ تفاوت موضع حزب اتحاد کمونیسم کارگری با جریاناتی که این خیزش را انقلاب نامیده اند چیست، اعتصاب عمومی در کردستان، فراخوان دادن به بازاریان برای شرکت در اعتصاب عمومی، تفاوت اعتصاب در بازار تهران با بازار در کردستان، ناسیونالیسم، موقعیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری در میان طبقه کارگر، چگونه می توان موقعیت چپ را تقویت کرد؟

در این جلسه از طرف روزنامه شهروند از آذر ماجدی برای گفتگو دعوت بعمل آمد که این گفتگو روز دوشنبه در دفتر روزنامه انجام شد. علاقمندان می توانند با رجوع به لینک های زیر یا به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری فیلم سخنرانی و پرسش و پاسخ و عکس هایی از این جلسه را مشاهده کنند .

 

سخنرانی آذر ماجدی تورنتو-قسمت اول
http://vimeo.com/14344329
http://vimeo.com/14344617

سخنرانی اذر ماجدی قسمت دوم
http://www.youtube.com/watch?v=jEEFRHzvq6g
گزارش تصویری از سخنزانی اذر ماجدی در تورنتو

پرسش وپاسخ با آذرماجدی-تورنتو قسمت اول
http://vimeo.com/14369977
پرسش وپاسخ با آذرماجدی-تورنتو قسمت دوم
http://vimeo.com/14375171
پرسش و پاسخ با آذرماجدی-تورنتو قسمت سوم
http://vimeo.com/14377193
www.wupiran.org
www.wupiran.net

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات کانادا
22  اوت 2010