واگن پارس اراک!

اعتراضات کارگری، ترفند حکومت اسلامی!

بنا به خبر دريافتى٬ اعتراض بیش از 3500 نفر از کارگران واگن پارس اراک برای نقد شدن دستمزدهای معوق همچنان ادامه دارد. کارگران زحمتکش واگن پارس با وجود پیگیریها و اعتراضات تاکنونیشان موفق به دريافت 5 ماه دستمزد معوق مربوط به سال گذشته نشده اند. اعتراضات گسترده و پر دامنه کارگران همچنان ادامه دارد. این روزها اعتراض کارگران گرسنه بد جوری سرمایه داران و عوامل کارفرما را دچار بحران نموده، دیگر وعده های دروغ امروز و فردا اثر بخشی خود را از دست داده و هر لحظه احتمال اعتصاب قدرتمند و اعتراضات کوبنده کارگری هست.

طی روزهای گذشته و در چنین اوضاع نابسامان، از طرف وزارت صنایع حکومت اسلامی سرمایه داران بخشنا مه ای خطاب به کارگران صادر شده و عوامل کارفرما این بخشنامه سراسر دروغ و کذب را در لوحه کارخانه در معرض دید همه کارگران قرار داده اند. در این بخشنامه کذایی خطاب به کارگران آمده است: ما میدانیم دستمزدهای چندین ماهه شما پرداخت نشده، ما مشکلات شما را درک می کنیم، صبور و بردبار و... باشید. طرف شما حکومت است و حکومت این روزها دچار بحران و مشکلات اقتصادی زیادی هست و ... البته در لابلای این مزخرفات کارگران معترض را نیز تهدید به سرکوب و اخراج نموده اند به جرم "برهم زدن نظم عمومی" و...

لازم به یادآوریست اخیرا عوامل کارفرما در کارخانه آلومورول و دیگر مراکز صنعتی ارا ک بخشنامه کذایی وزرات صنایع حکومت اوباش اسلامی را در برابر کارگران معترض و گرسنه قرار داده اند.

یکی از کارگران معترض می گفت: این حرفها و این یاوه گویی های آقایان از سر شکم سیری و دزدی است! میخواهند سرمان را شیره بمالند و یا با اخراج از کار و زندان و پلیس و سرکوب تهدیدمان میکنند. اگه پولی کم آورده اند همه این پولها به جیب آخوندها و حکومت رفته٬ همه این پولها و دستمزدهای ما را خرج سپا ه و بسیج و اطلاعات و باندهای حرفه ای آدمکش می کنند یا در حسابهاى بانکیشان در خارج از کشور تلنبار کرده اند و ...

کارخانه واگن پارس اراک با بیش 3500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی سازنده انواع واگن قطار، مترو و وسایل جانبی آن میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٧ مرداد ١٣٨٩ – ١٨ اوت ٢٠١٠