سخنرانی و پرسش و پاسخ با آذر ماجدی

 

 

از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن

 

سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست؟

 
- خیزش عظیم مردم در یک سال گذشته. اکنون کجا ایستاده ایم؟

- نقش جنبش های اجتماعی در تحولات آتی

- چپ و راست در تحولات جامعه

- جنبش کمونیسم کارگری در تحولات آتی

 

زمان: شنبه 21 اوت 2010، ساعت ۵ :۳ بعد از ظهر

North York Civic Centre, 5100 Yong St, Room #3

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات کانادا