اطلاعیه سخنرانی در تورنتو

سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست؟
سخنرانی آذر ماجدی
همراه با پرسش و پاسخ
از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن

 

- خیزش عظیم مردم در یک سال گذشته. اکنون کجا ایستاده ایم؟
- نقش جنبش های اجتماعی در تحولات آتی
- چپ و راست در تحولات جامعه
- جنبش کمونیسم کارگری در تحولات آتی

زمان: شنبه 21 اوت 2010
مکان و ساعت دقیق سخنرانی بزودی باطلاع عموم می رسد .
ورود برای عموم آزاد است .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات کانادا