در واکنش به سخنان مضحک خامنه ای
در باره "التزام به ولایت فقیه"
کوروش سميعى

خامنه ای این روزها قصد دارد به ما خیلی چیزها را ثابت کند، سید علی میخواهد بگوید جدای از اینکه عمامه و منبر حکومتی را با تلاش کشتار و فتوای سرکوب به "خیال خودش" میتواند نگه دارد، این توانایی را هم دارد که با هزل گویی و فکاهه مسلکی ما را به وجد بیاورد! یکی از جیره خوران و بچه بیسوادهای شیخ زاده که در موضع مضحک اسلامی ژورنالیست شده تا حافظ منافع دربار فقیه باشد از "بابای حکومتی" و ولایتیش می پرسد :

"خواهشمند است درباره «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد. به عبارت ديگر، چگونه بايد رفتار کنیم تا بدانيم به جانشين بر حق " آقا امام زمان" (عج !!! در قافیه کج )  اعتقاد و التزام كامل داريم؟ "

اما خامنه ای که همیشه آماده پاسخ دادن به این قسم سوال های همیشگیست در قبال آن فتوا گونه میگوید :

ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع ‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار - عليهم السلام - كه همان ولايت رسول الله - صلى الله عليه و آله - مى‌باشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد، نشانگر التزام است .

التزام و يا عدم التزام به اين جناب ميتواند بحث باندهاى اسلامى باشد. اين موضوع درخود براى ما کمونيستهاى کارگرى که بنا داريم ريشه اسلام را بکنيم موضوعيت ندارد. نکته مورد نظر اينجا سياسى است. نکته جالب سخنان "سید علی" شیوه پاسخ گویی اوست که بعد از این همه خطرهایی که حکومت جانی اسلامی اش را تهدید کرده٬ هنوز هم فکر می کند به سبک اوایل سالهای به قدرت نشینی و سرکوب میتواند سخن پراکنی کند. اینکه او فکر می کند شعبه خرافه گاه مذهبی اثنی اشری ست و یا فکر میکند از بین غبار، مثل رسول های دروغین کتاب ها و خواب ها ظهور کرده٬ به عیش و عشرتی که از توهمات بیشمارش به دست می آورد مهم نیست و محلی از اعراب ندارد. نکته اینجاست که او می گوید باید از دستوراتش اطاعت کرد تا از "امام گمشده شان" التزام کرده باشیم! یعنی او فکر می کند مردم را در امروز تاریخ می تواند با این گونه دلقک بازی ها و تلخک گویی ها بازی دهد که انگار چشم هایش را میخواهد بسته نشان دهد تا مردم متوجه ترسی که ولایت و حکومت جنایتکارش را فرا گرفته نشوند. خامنه ای می خواهد بگوید که آب از آب تکان نخورده و کور بوده و تظاهرات میلیونی مردم را ندیده، گوشش کر بوده و نشنیده که چگونه مردم با شعارهای رادیکالشان کل ولایت و طهارت و امامت و ... همه و همه را نشانه گرفتند و به ورطه نابودی و سرنگونی بدرقه کردند؛ میخواهد نشان دهد که فریاد زن های آزادی خواه و موج و سیل اعتراضات کارگری را با این قسم سخن به لجن پراکنی ها و یاوه گویی های سرمایه داری وار و مذهبی مسلکی میتواند نادیده بگیرد! آنهم در شرایطی که نظام جنایتکار اسلامی اش تا خرخره در مکافات فروپاشی فرو رفته! تصور های او و آل عمامه و عبایش خود نشان دهنده ترسیست که کل یوم آن ها را فرا گرفته   !

بحران اقتصادی حکومت٬ فشارهای ناشى از تحریم ها، اعتراضات کارگری موجود و چشم انداز گسترش آن در کشور، حتى اعتراض و اعتصابات در بازار که دعواى گرگهاى حکومتى است٬ و ... همه نشان دهنده بحرانی بودن اوضاع حکومت اسلامیست. مردمی که هر روز با تشدید تورم و کمبود امکانات بدیهی زندگی مواجه اند و نمی توانند زندگی خود را تامین کنند، مردمی که از فشارهای اجتماعی به واسطه دخالت های حکومت در آزادی های فردیشان به تنگ آمدند، مردمی که شاهد کشتار و شکنجه و سرکوب خود توسط این حکومت و سرانشان بودند و هر روز خبر از دست رفتن و اعدام عزیزی و رفیقی را شنیدند٬ به قدری از این حکومت و نظام و توحش سرمایه به ستوه آمدند که سخنان خامنه ای و موسوی و باقی همدستان و جانی های این حکومت تنها به آنها انگیزه برای به ثمر رساندن هدف سرنگونى را میدهد و نه چیز دیگر !نکته ای که خامنه ای بیش از همه آن را به عنوان زنگ خطری برای حکومتش فهمیده و حس کرده اما با ادامه پوپولیسم و ادامه دادن تز جنایت که مانیفست جمهوری اسلامیست می تواند منبر و عمامه اش را حفظ کند!
 
تصویر جامعه امروز فرسنگها با واکنشها و سخنرانی ها و موضعگیری های سران سرکوب و برادرانشان متفاوت است. بیکاری در جامعه بیداد می کند و کارگرانی هم که در بازار طاقت فرسای 24 ساعته کار هستند مدام در معرض استثمار شديد و تهدید به بیکاری هستند. فضای سیاسی کشور به قدری در تنگنا قرار گرفته که عوامل رژیم به صورت آشکارا و بی چشم و رویی کامل دست به جنایت می زنند .

با این اوصاف و این شرایط و با توجه به طنازی خامنه ای باید اقرار کرد که تا حدی حکومت جنایت  دست بالا گرفته شده چون کسی که در این شرایط و با این همه تهدید فکر می کند با این قسم فتواهای احمقانه می تواند از گندی که بالا آورده دفاع کند بسان کسیست که بر خلاف  مسیر دریای طوفانی شنا می کند و دیگران را هم دعوت به همراهی می کند! گو اینکه شاید او از روی بی توجهی و در بازی نبودنش به تنگ آمده و می خواهد خودش را لوس کند تا در معرض دید قرار بگیرد و چشم دنیا را که خیره به مبارزات کارگری و جامعه است به روی خودش و دلقک بازی هایش باز کند !

و این مردم  که نشان دادند خواهان به زیر کشیدن این دیوانه های جنایت کار زنجیری اند و با هجوم اعتراضاتشان نشان خواهند داد که حکومت سرمایه داری در شمارش معکوس حضورش به سمت مرگ گام بر می دارد. مردمی که مذهب را نفی کردند، حکومت سرمایه داری و ارتش و نیروهای مزخرف نظامی اش را مورد هجوم قرار دادند و در برابر کشتار و جنایت ها سکوت نکردند٬ در فردای این تاریخ با بیرق سوسیالیسم و پشتوانه کمونیسم کارگری نشان خواهند داد که اطاعت کردن از شعبه آل عبا و وبا یعنی چه !

تا باد چنین باد!