سخنرانی آذر ماجدی
در بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در تاریخ 15-17 ژوییه در دانشگاه سوربن در پاریس برگزار شد. در این کنفرانس حدود بیست نفر سخنرانی کردند و 400 نفر در جلسات شرکت داشتند. جلسات از طریق شبکه پالتاک نیز در دسترس قرار داشت که چند صد نفر از این طریق مباحث را دنبال کردند. این یک کنفرانس بسیار موفقی بود. سخنرانان گرایشات مختلف درون جنبش حقوق زن را نمایندگی می کردند و در مورد جنبه های مختلف مساله زن، جنبش حقوق زن در ایران و شرایط زنان در ایران از نقطه نظر آکادمیک یا سیاسی – اجتماعی صحبت کردند. مباحث داغی در طول کنفرانس درگرفت .

آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری بعنوان سخنران در این کنفرانس شرکت داشت. تم سخنرانی او "ایران: انقلاب زنانه، مصافی مهم علیه اسلام بود." آذر در این سخنرانی بر اهمیت و جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده جنبش آزادی زن در تحولات سیاسی- اجتماعی در جامعه ایران تاکید کرد. او گفت: از این رو است که من تحولات آتی در ایران را یک "انقلاب زنانه" می نامم.
 
وی در این سخنرانی نگاهی به تاریخچه جنبش حقوق زن در ایران در سی و یک سال اخیر انداخت. و اعلام کرد پس از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی و مشخصا از 17 اسفند 1357 (8 مارس) جنبش حقوق زن در ایران وارد مرحله نوینی شد. این آغاز شکل گیری یک جنبش توده ای زنان در ایران است. آذر ماجدی اعلام کرد که "تولد رژیم اسلامی و فاز نوین جنبش حقوق زن در ایران همزمان بود. این دو پدیده همچون تز و آنتی تز یکدیگر متولد شدند. یک تنش و کشمکش دائمی و بلاانقطاع میان آنها جریان داشته است. گسترش و شکوفایی یکی مستلزم عقب نشینی و شکست دیگری است ."

آذر تاکید کرد که جنبش حقوق زن در محور جنبش های اجتماعی ترقیخواهانه قرار دارد، بطور مثال جنبش خلاصی فرهنگی و جنبش سکولار یا لائیک پیوندی ناگسستنی با جنبش حقوق زن داراست. او بر تضاد آشتی ناپذیر نسلی در ایران انگشت گذاشت. این واقعیت که نسل جوان با رژیم اسلامی دارای یک تضاد آشتی ناپذیر است، این رژیم را نمیخواهد و در حال دفع آن است. و این نسل مهره های اصلی جنبش حقوق زن را تشکیل می دهد. وی سپس به گرایشات مختلف درون جنبش حقوق زن اشاره کرد. گفت که در راست گرایش اصلاح طلبان حکومتی قرار دارد که می کوشند جنبش جنبش عظیم و توده ای زنان را به انحراف بکشانند و در چپ، گرایش رادیکال که خواهان زیر و رو شدن شرایط و آزادی کامل زن و برابری واقعی و اجتماعی او است.

 

آذر همچنین گذرا به مقوله نسبیت فرهنگی پرداخت. او گفت که در تظاهرات اعتراضی وسیع زنان در 8 مارس 1357 که اولین اعتراض توده ای به رژیم اسلامی و آغاز گر یک جنگ میان جنبش حقوق زن و این رژیم زن ستیز بود، زنان یک شعار بسیار مهم دادند: "حقوق زن نه شرقی نه غربی، جهانی است." در این شعار زنان در آن مقطع بر جهانشمول بودن حقوق زنان تاکید کردند. اما ما دیدیم که چگونه آکادمیا، میدیا و حتی بخشی از فمینینست های بین المللی بر طبل نسبیت فرهنگی کوبیدند و اعلام کردند که اسلام فرهنگ مردم ایران است، و سنگسار و شلاق و حجاب و آپارتاید جنسی بخشی از این فرهنگ، یعنی فرهنگ خود زنان است. نسبیت فرهنگی یک تز ارتجاعی و راسیستی است .

در پایان آذر ماجدی بر لزوم سرنگونی رژیم اسلامی حتی برای دستیابی به کوچکترین حقوق زنان تاکید کرد. گفت که یک رژیم اسلامی بدون حجاب غیرقابل تصور است. گفت برای اینکه زنان بتوانند حتی به کوچکترین حقوق خود دست یابند باید این رژیم سرنگون شود و اعلام کرد که سکولاریسم یک پیش شرط سیاسی لازم تحقق حقوق زنان است. در این رابطه به افشای جریانات اصلاح طلب حکومتی و رهبران سبز اسلامی پرداخت. او بر ضرورت ایجاد یک جامعه آزاد، برابر و مرفه تاکید گذاشت .

سخنرانی آذر ماجدی با استقبال گرم اکثریت شرکت کنندگان روبرو شد. سخنرانی او چندین بار با کف زدن های حضار قطع شد. در بخش پرسش و پاسخ نیز بحث داغی حول راهکار ها، مقوله تاکتیک و استراتژی در مبارزه سیاسی، مقایسه اسلام و سوسیالیسم و جنبش مستقل زنان طرح شد .

او در وقت کوتاهی که برای پاسخ به سوالات متعدد داشت بر سه نکته انگشت گذاشت. او گفت که عده ای دائما اعلام می کنند که همراهی با جریان اصلاح طلب حکومتی و باصطلاح دفاع از حکومت اسلامی تاکتیک شان است. می گویند باید با این تاکتیک حرکت کرد. آذر ماجدی اعلام کرد که این کسانی که دفاع از رژیم اسلامی را بعنوان تاکتیک اعلام می کنند، هیچگاه استراتژی شان را نمی گویند. "اینها یک بار بگویند که استراتژی شان سرنگونی رژیم اسلامی است، آنگاه من حاضرم که با آنها در مورد تاکتیک بحث کنم. من بعنوان یک کمونیست رابطه تاکتیک و استراتژی را بخوبی می شناسم. اما شما نمیخواهید رژیم را سرنگون کنید. دفاع از رژیم استراتژی شما است ."

در رابطه با نظر یکی از شرکت کنندگان که در نقد سخنرانی آذر ماجدی اسلام و سوسیالیسم را با هم مشابه قرار داد، آذر گفت: بیایید فرض کنیم که آنچه تحت اسلام و سوسیالیسم پیاده شده ربطی به آنها ندارد. فرض کنیم که رژیم اسلامی و طالبان و عربستان سعودی و غیره اسلام را پیاده نکرده اند. باید بگویم که من شوروی را هیچگاه سوسیالیستی ندانسته ام، ده سال اولیه بعد از انقلاب به کنار، اما الان وقت وارد شدن به این بحث نیست. تجارب را کنار میگذاریم و به اصل مواضع و به کتاب های اصلی رجوع می کنیم. قران را با مانیفست کمونیست مقایسه کنید. اسلام در مورد زن چه می گوید؟ زن نصف مرد است، مرد می تواند زن را بزند، زن باید حجاب داشته باشد، شهادتش نصف مرد است و قس علیهذا. اما مانیفست کمونیست از آزادی زن و برابری زن و مرد قاطعانه دفاع می کند .

 

در مورد تشکل یا جنبش مستقل زنان، آذر پرسید: مستقل از چی؟ از مردان؟ از ایدئولوژی؟ از احزاب؟ و سوال کننده اعلام کرد که از هر سه. آذر ماجدی اعلام کرد که من موافق نیستم. من دارم بعنوان یک فعال جنبش زنان صحبت میکنم که بیش از سی سال است که هم بعنوان یک کمونیست و هم بعنوان یک فعال جنبش آزادی زن فعالیت کرده ام. من مخالف جدایی جنبش زنان از مردان هستم. این یک آپارتاید است. چرا مردانی که میخواهند برای حقوق زن مبارزه کنند نباید در این جنبش شرکت داشته باشند. زمانی که شما میگویید، با شرکت در احزاب ما جنبش زنان را به ابزاری برای این احزاب بدل می کنیم، این خود یک بحث شوونیستی و مردسالارانه است. شما به این ترتیب امر حقوق زن را به زنان می سپارید و سایر مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه را به مردان. چرا زنان نباید در احزاب شرکت داشته باشند و فرضا رئیس جمهور شوند؟

این مباحث در حاشیه کنفرانس ادامه یافت. بحث های داغ و زنده ای طی سه روز درون سالن و در حاشیه سالن جریان داشت. تعدادی از کتاب آذر ماجدی: "حقوق زنان در تقابل با اسلام سیاسی" و نشریه مدوسا بفروش رسید. بخشی از سخنرانی آذر ماجدی از تلویزیون صدای آمریکا در بخش خبری پخش شد. چند وب سایت با آذر مصاحبه کردند و از او همچنین برای سخنرانی در کنفرانس های دیگر دعوت بعمل آمد .

بنیاد پژوهش زنان ایران در صدد چاپ کلیه سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس در آینده نزدیک است .

سازمان آزادی زن
21  ژوئیه 2010