فراخوان به تظاهرات به مناسبت 18 تیر
در یازدهیمن سالگرد 18 تیر 1378

در آستانه یازدهمین سالگرد 18 تیر 78 هستیم. یازده سال پیش در این روز دانشجویان و مردم به اعتراض علیه رژیم اسلامی بلند شدند. این اعتراض شش روز بطول انجامید و توسط جمهوری اسلامی بخون کشیده شد. در این روز جنبش سرنگونی به شکل توده ای پا در عرصه مبارزه علیه جمهوری اسلامی نهاد. در این روزها اردوی سرنگونی طلبی اثبات کرد که جدالهای جاری سیاسی  در ایران نه دو طرف، دو جناح رژیم، بلکه سه طرف دارد. این اعتراضات ارکان رژیم اسلامی را به لرزه درآورد. جنبش سرنگونی مردم ایران اکنون یازده سال است که با افت و خیزها رژیم اسلامی را به مصاف طلبیده است. در سال گذشته این جنبش به شکل میلیونی به میدان آمد. همراه با هر پیشروی مردم، شکاف بین جناحهای رژیم عمیقتر می شود. مردم حکم به رفتن رژیم داده اند.
در یک سال گذشته علیرغم دستگیریهای گسترده، حکومت نظامیهای اعلام نشده، شکنجه، تجاوز و قتل، مردم همچناان قهرمانانه در مقابل این رژیم منحوس و جنایتکار بپا خاسته و مبارزه می کنند.  حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمام مردم آزادیخواه و برابری طلب را فرا می خواند که در تجمعی که بمنظور سالگرد 18 تیر در گوتنبرگ سوئد برگذار می شود، شرکت کنند.


مکان: برونز پارکن جنب مجسمه یوهانا
زمان: جمعه 9 ژوئیه 2010، از ساعت 18 تا 20