آکسیون اعتراضی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت 30 خرداد

روز یکشنبه 30 خرداد 89 آکسیونی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری و با حضور فعالین سیاسی چپ در شهر گوتنبرگ، سوئد، در اعتراض به رژیم صد هزار اعدام و در گرامیداشت یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری برگزار شد. این آکسیون مورد استقبال بسیار مردم قرار گرفت. شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی فضا را کاملا تحت الشعاع قرار داده بود. این تظاهرات در عین حال تلاشی برای مقابله با تلاش های مذبوحانه جریانات ملی – اسلامی و پرو رژیم برای خاک پاشیدن بر تاریخ دهه 60 و اعدام بیش از صد هزار انسان بود. کریم نوری، عضو کمیته مرکزی حزب، در سخنرانی های خود به وجوه مختلف 30 سال جنایات سیستماتیک رژیم اسلامی اشاره کرد وازمردم خواست با همبستگی خود با مبارزات مردم در ایران برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و ساختن یک دنیای بهتر سهم خود را ادا کنند.
جوانان شرکت کننده در تظاهرات موفق شدند بیش از 150 نسخه از جزوه "ایران، افسانه ها و حقیقت" به قلم آذر ماجدی را در میان رهگذران پخش کنند. صدها نسخه از اطلاعیه مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران نیز پخش شد.

 

    

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ، سوئد
23 ژوئن 2010