اسکاندال سیاسی حزب اکس مسلم
بدون شرح

پیوند شاه پرستان و حزب کمونیست کارگری به روایت یک سلطنت طلب (لطفا گزارش و فیلم را تا آخر ببینید)
با درود
 من امروز افتخار میکنم که یک ایرانیم
امروز برای اولین بار بنا به رهنمود های شهریار ایران که همیشه تأکید به اتحاد فرموده اند برای اولین بار اتحاد بین طرفداران نظام پادشاهی و حزب کمونیست کارگری در لندن تظاهرات گروهی و از قبل تفاهم شده جلوی سفارت اشغالی را با هم اجراء نمودند. امید است که این قدم اول برای همکاری بیشتر بین گروه ها باشد همچنین راه گشائی برای اتحاد بین بقیه گروه ها که همگی در انتظار آن بودیم تا دیگر پرفسوری از فرانسه یا شخص دیگر از آمریکا و یا از هر نقطه دیگر دنیا و یا مردکی ایرانی با جمع آوری چند جدائی طلب ایران برباد ده زیر نام فدرالیزم برای ما نقشه نکشند و کاری که امروز با کنار گذاشتن آرمانها و باورها هم از سوی طرفداران پادشاهی و هم از حزب کمونیست کارگری انجام گرفت سرمشقی برای دیگران شود تا این شروع آعاز نابودی جمهوری و اسلامی و جنایتکاران وابسته و بیگانگان شود. درود بر خردمندانی که امروز در این تظاهرات حضور داشتنند و شادباش ما به تمام بانوان و مردان چه از طرفداران راستین پادشاهی و حزب کمونیست کارگری که با آمدن خود در این تظاهرات به آن روشنی داداند.ننگ به آنها که خود را پادشاهی میدانند ولی با فرستادن پیامهای بیخردانه پی درپی خواستنند که جلوی این اتحاد را بگیرند در آینده آنان را به مردم شریف ایران معرفی خواهیم کرد تا این اشخاص که در لندن و دیگر نقاط دنیا با لباس پادشاهی همیشه در گذشته جلوگیر در پیشبرد براندازی جمهوری اسلامی بودند را مردم شناخته و از آنها بپرهیزند تا بروند در اطاقهای پالتاک خود مانند گذشته اینقدر حرف بزنند تا بترکنند حال از طیف مستراح پاکن آن باشد یا جنس فروشی در کشوری دیگر. لطفأ روی لینک رُخشاره (فیلم) امروز تظاهرات در لندن در زیر را کلیک کنید. یا برای نگهداری این رُخشاره میتوانید به لینک زیرین مراجعه فرمائید.

http://www.youtube.com/watch?v=REdafSKbb4c

http://www.awti.org/film/rooz_neda[20_jun_2010]01.wmv
 بهتر است بگوئیم ما امروز افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. ننگ بر هر کسی دانسته یا ندانسته به ماندگاری جمهوری اسلامی کمک میکند.
با مهر
مرداویج