عکسهایی که گویا تر از هزار کلمه اند!
چگونه حزب اکس مسلم سران جنایتکار رژیم اسلامی را مشمول بخشودگی ملوکانه میکند؟
محمود احمدی

این اولین بار نیست. قبلا هم همین کار را کرده بودند٬ نتیجتا نمیشود قضیه را به اشتباه و خطای فردی و یا کمیته ای از این حزب منتسب کرد. یک سیاست حزبی شان است. محصول چرخش به راست و تغییر مکان اجتماعی و سیاسی این حزب در صحنه سیاست است. منظورم حزب اکس کمونیست کارگری است. حزبی که دیگر با کمونیسم و کارگر خداحافظی کرده است و در راهی قدم گذاشته است که تمام جریانات چپی که میخواستند اجتماعی شوند اما راست و سازشکار و توده ای شدند. جریاناتی که تصور میکردند رادیکالیسم و سوسیالیسم شان باعث "رم دادن توده های مردم" است. جریاناتی که با آب ریختن در سیاستشان تلاش کردند مورد قبول جریانات راست و ارتجاعی بورژوایی و ملی اسلامی واقع شوند. اما تنها بی آبرویی و شرم نصیب شان شد. واقعا سرنوشت تلخی است. اما قابل پیش بینی بود. ما گفته بودیم که این جریان سر از ناکجا آباد در خواهد آورد. برایشان متاسفیم! شاید کاری از دست ما بر نیاید٬ اما امیدوارم که هنوز افرادی که در این حزب سیاست را از دریچه کمونیسم منصور حکمت و نه سازشکاری و پوپولیسم و راست روی حمید تقوایی آموخته اند٬ بخود آیند. شاید توقع بیجایی باشد. اما باید خوش بین بود.  
کمی از موضوع اصلی دور شدم. پیش از این در گرماگرم اعتراضات مردم علیه رژیم اسلامی٬ رهبری این حزب پوستر صادر کرد و خواهان محاکمه سران رژیم اسلامی شد. اما نه مساله به همین سادگی نبود. قرار نبود در این پوسترشان تمام سران و دست اندرکاران تاریخ خونین رژیم اسلامی را لیست کنند٬ یا حداقل چهره های خصلت نمای این تاریخ خونین را مطرح کنند و به نمایش بگذارند. نه! اتفاق دیگری قرار بود بیفتد. قرار بود بخشی از رژیم را از زیر ضرب خارج کنند. در این پوستر تنها سران جناح راست جمهوری اسلامی٬ خامنه ای و احمدی نژاد را قرار داده بودند. به همین سادگی و به همین بخشندگی! واقعا شرم آور است. خاتمی و موسوی و سایر اصلاح طلبان حکومتی را که در کنار سایر سران حکومت اسلامی در تاریخ پر از جنایت و قتل عام این رژیم نقش داشته اند٬ کشتارهای سال ۶۰ و ۶۷ را هدایت و سازماندهی کردند٬ از قرار شامل بخشودگی و الطاف ملوکانه جریان اکس مسلم قرار گرفته بودند.
باید پرسید: آیا این جریان از تاریخ پر از جنایت رژیم اسلامی بی خبر است؟ آیا این حذف بخشی از سران جنایتکار رژیم ناشی از بی خبری سیاسی است؟ باید پاسخ داد٬ هرگز! این تلاشی آگاهانه برای چراغ سبز به جناحی از رژیم اسلامی بود. گوشه ای از سیاست عمیقا راست و سازشکارانه این حزب در دور اخیر بود.
و این عین سیاستی است که اکبر گنجی در مورد محاکمه سران رژیم اسلامی دنبال میکند. در لیست اکبر گنجی هم اثری از مسئولین یک جناح رژیم اسلامی نیست. جناحی که اتفاقا در دوران اولیه رژیم مسبب و دست اندرکار قتل عامهای عظیم و خونینی بوده است که در تاریخ معاصر کم نظیر است. جناحی که امروز برای بقاء رژیم اسلامی پروژه اصلاح حکومت خون و سنگسار را در دست گرفته است. و عمق اصلاح طلبی اش این است که سنگسار را از ملاء عام باید به درون زندانها و بدور از چشم جامعه برد و اجراء کرد.
سیاست بخش بخش کردن جمهوری اسلامی٬ مترقی و ارتجاعی قلمداد کردن یکی از جناحها، یک سیاست کهنه و کثیف توده ایستی است. عمری جریانات توده ای جیره خواری و حقارت خود در درگاه یک جناح از جمهوری اسلامی را اینگونه توجیه کرده اند. حال این حزب هم در همان راه قدم گذاشته است. در همین راستا بود که چندی پیش لیدر حزبی شان اعلام کرد که موسوی "در کنار مردم" و "همراه مردم" است. و سپس اعلام کرد که موسوی جناح "سازشکار" جنبش توده ای مردم است. جناح سازشکار جنبش مردم!؟ آیا آینده شان اگر در این مسیر طی شود، از سرنوشت جریانات اکثریتی و توده ایستی متفاوت خواهد بود؟
واقعا مضحک است: زمانی احمدی نژاد٬ این تیر خلاص زن رژیم اسلامی٬ در مناظره خود با کروبی و موسوی اعلام کرد که با چند دوره جمهوری اسلامی مشکل دارد. منظورش دوره خاتمی و رفسنجانی و موسوی بود. ظاهرا حزب اکس مسلم هم با سران برخی از دوره های رژیم اسلامی معضل چندانی ندارد. حداقل نه تنها خواهان محاکمه آنها به جرم جنایت علیه مردم نیست٬ بلکه آنها را "همراه مردم" و "در کنار مردم" قرار میدهد.
اما این بار هم همان سیاست را تکرار کرده اند. سازمان جوانان این حزب پوستری را به مناسبت تهاجم اوباش اسلامی به کوی دانشگاه منتشر کرده است. گفته است که آمرین و عاملین جنایت کوی دانشگاه باید محاکمه شوند. اما لیست افرادی که در این پوستر قرار گرفته اند تنها در برگیرنده عناصر جناح راست و حاکم بر جمهوری اسلامی است. باز هم اثری از مسئولین دو دهه جنایت رژیم اسلامی در دوران خاتمی نیست. اثری از موسوی و کروبی و سایر ستونهای نظام اسلامی نیست. شاید خجولانه بگویند که این لیست مسببین و عاملین کشتار دانشگاه است. اما خودشان بهتر میدانند که این لیست فقط به مسئولین کشتار کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد سال گذشته محدود نشده است. در برگیرنده بخشی از سران جمهوری اسلامی است. فرقی که صورت گرفته است این که از قرار الطاف ملوکانه شان این بار شامل رفسنجانی نشده است و آدمکشان این باند نیز در لیست قرار داده شده اند.
برخی از عکسها گویا تر از هزار کلمه اند. حقیقتی در این گفته موجود است. پوسترهای اخیر حزب اکس مسلم٬ پوستر سبز ١۶ آذر شان٬ هزار بار گویا تر از کلمات و جملات موجود در قطعنامه های این حزب است. هر چند که قطعنامه هایشان هم پر از زیگزاگ است، اما بعضا یک ژست چپ را هنوز حفظ می کند. لیکن این قطعنامه ها عملا ربطی به پراتیک روزمره این حزب ندارد. برای روی طاقچه است. در عمل در کنار سبزها و جریانات محافظه کار ناسیونالیست پرو غربی قرار دارند.
اما ما اجازه نخواهیم داد به اسم منصور حکمت و کمونیسم کارگری چنین پروژه های راست و سازشکارانه ای را به پیش ببرند! کمونیسم کارگری را باید از نقد و افشای این جریانات متحد و متشکل کرد.