در محکومیت شوی تلویزیونی کثیف اسلامی
برای بی حرمت کردن شیرین عبادی

اخیرا رژیم اسلامی به دنبال سیاست دروغ پراکنی و تبلیغات کثیف علیه نیروهای اپوزیسیون و مخالفین یک شوی مسخره تلویزیونی از همسر شیرین عبادی پخش نموده است. ظاهرا در این شو، وی اعلام کرده است که شیرین عبادی او را مورد ضرب و شتم قرار میداده است.
طبق گفته دختر شیرین عبادی، پدرش در تیرماه 1388 دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته است و در همان زمان این فیلم زیر فشار تهیه شده است. مساله اینجاست که حتی اگر این اطلاعیه هم وجود نداشت، کاملا روشن می بود که رژیم اسلامی با زور و فشار همسر شیرین عبادی را به اعلام چنین صحبت هایی وادار کرده است. مردم همه این حکومت را، جنایات و دروغ ها و تبلیغات کثیف اش را بخوبی می شناسند. "تواب سازی" زیر شکنجه های شدید به "ندامت کشیدن" زندانیان سیاسی و تلاش برای بی حرمت کردن مخالفین یک سیاست همیشگی و دائمی این نظام است. بویژه از سی خرداد 1360 این روش ها به روش حاکم رژیم اسلامی بدل شد.
سازمان آزادی زن، مستقل از نقد خود به روش های مماشات جویانه خانم عبادی نسبت به رژیم اسلامی این تقلای مذبوحانه جمهوری اسلامی را بشدت محکوم و از حرمت ایشان دفاع می کند. حرمت هر انسانی باید از تعرض و افترا محفوظ باشد. این یک حق اولیه هر انسانی است. این جنایتکاران حتی به منتقدین "درباری" خود نیز رحم نمی کنند. 

سازمان آزادی زن
16 ژوئن 2010