تظاهرات در اعتراض به رژیم اسلامی
در لندن

  

     

 

روز یکشنبه برابر با 13ژوئن 2010 ، تظاهرات ایستاده ای در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد. این تظاهرات در پشتیبانی از خیزش مردم، مبارزات آنها برای سرنگونی رژیم اسلامی و در اعتراض به  جنایات جمهوری اسلامی، با حضور ده ها نفر از فعالین سیاسی و نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد انگلستان، یکی از فراخوان دهندگان این اعتراض بود. در این تظاهرات که دو ساعت به طول انجامید ، فعالین حزب و دیگر شرکت کنندگان، با نصب پرچم ها و پلاکاردهای سرخ و کمونیستی و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، کارگر زندانی- زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر این حکومت زن ستیز، مرگ بر این حکومت اعدام، زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم و پخش اطلاعیه به زبانهای فارسی و انگلیسی، دست به افشاگری علیه جنایت کاران اسلامی زدند.

 

15 ژوئن 2010 (25 خرداد 1389)