کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون
باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای اردیبهشت ماه بیش از 100 نفر از کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون نیز معوق شد. این در حالیست که تا این لحظه دستمزدها، مبلغ اضافه کاری و سنوات سال گذشته و همچنین فروردین ماه امسال کارگران هم پرداخت نشده است. جواب همیشگی نور بخش مدیر شرکت به کارگران ارعاب و تهدید به اخراج و "نداریم" است.

یکی از کارگران معترض میگفت: آنقدر کار شکنی و کش و قوس در نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدهایمان کرده اند که حساب کار از دستمان در رفته است. خودمان هم نمیدانیم چقدر طلب داریم، چطور حساب میکنند، کی پولمان را میدهند و چه خواهد شد؟ فقط در شبانه روز غرق کار و گرسنگی و فقر و نداری و ترس مداوم از اخراج و بیکاری هستیم .

شرکت مشاوره و طرح تعاون، با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای یکطرفه و شش ماهه و دستمزدهای 303 هزار تومانی٬ مجری و مشاور در طرحهای ساختمانی و شهر سازی است. ساعت کاری کارگران از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری بنا بر نیاز کارفرما اجباری است. دفتر مرکزی شرکت واقع در یوسف آباد تهران میباشد.

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ خرداد ٨٩ – ٢٣ مه ٢٠١٠