کارگران جنرال مکانیک
نه دستمزد، نه مساعده!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز دوم خرداد ماه علیرغم وعده دروغین کارفرما نه تنها ریالی از دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به فروردین ماه کارگران پرداخت نشده بلکه دستمزدهای اردیبهشت ماه  کارگران نیز بعلت کار شکنی کارفرما معوق و بلاتکلیف مانده است. یاری مدیر جنرال مکانیک در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان هستند گفته است: پول نداریم و ما دیگر به روال گذشته دستمزدهای شما را پرداخت نمیکنیم. منبعد پرداخت دستمزدها مستقیما زیر نظر دفتر مرکزی شرکت واقع در شهرک غرب خواهد بود و از این به بعد پرداخت مساعده هم نداریم !!

جالب است تا امروز که دستمزد کارگران توسط یاری و همدستانش با انواع جر زنی و کلاشی پرداخت میشد همیشه دستمزدهای چند ماه کارگران معوق و پرداخت نشده بود و حالا که مثلا این امر را به دفتر مرکزی شرکت سپرده اند هم دستمزدها را نمیدهند و هم حتی پرداخت مساعده را ممنوع کرده اند!! تا قبل از این مبالغ ناچیزی بعنوان مساعده جهت رفع نیازهای ضروری آن هم از 50 تا 100 هزار تومان گاها به کارگران پرداخت میشد و حالا دیگر نه خبری از دستمزد و نه خبری از مساعده است !!

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد .

رفقای کارگر !
نپرداختن دستمزدها، اخراج و بیکار سازیهای سراسری، و تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر بخشی از سیاست اصلی حکومت جنایتکار اسلامی سرمایه داران علیه ما کارگران است. میخواهند با فقر و گرسنگی دادن بیشتر، با زندان و شکنجه و اعدام مرعوبمان کنند تا چند روزی بیشتر به عمر سراسر نکبت و منحوس شان٬ به دزدی و غارت ادامه دهند .این حکومت و پادوهای رنگارنگش هدفی جز غارت و چپاول ثمره کار و رنج ما ندارند. با حاصل دسترنج و کار ما لشکرهاى اوباش پاسدار و بسیجی، ارتش و زندان و شکنجه گاه و چوبه دار بر عليه خود ما برپا کرده اند. چاره کار ما اتحاد است. باید مجامع عمومی و شوراهایما ن را به پا داریم، باید عليه نظم سرمايه دارى به پا خیزیم   .

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ خرداد ٨٩ – ٢٣ مه ٢٠١٠