کارگران شهرداری تهران
طرح کار پیمانکاری و اخراج !

بنا به خبر دريافتى٬ این روزها به دستور قالیباف، پاسدار قاتل و شکنجه گر دیروز و شهردار امروز تهران و با صدور بخشنامه ای از طرف صفایی مدیر میادین و تره بار تهران٬ موقعیت کار و زندگی و خانواده های بیش از 300 نفر از کارگران مناطق 22 گانه تهران شاغل در این بخش در معرض تهدید و خطر جدی قرار گرفته است. در این بخشنامه کذایی آمده است که در آینده نزدیک کارگران بخش خدمات اداری شهرداری تهران (میادین و تره بار) به بخش خصوصی واگذارخواهند شد و شهرداری تهران دیگر هیچگونه مسئولیتی در قبال این کارگران نخواهد داشت و ترکیب و تعداد کارگران٬ شرایط کاری و قراردادهای کارگران٬ بر طبق سیاستهای جدید شرکتهای پیمانکاری تعیین و اعمال خواهد شد!
در لابلای این بخشنامه براى مقابله با اعتراض کارگران و با قصد عوام فریبی آمده است که "هدف از اجرای این طرح ارتقا شغلی و افزایش مزایای کارگران است"!

تا پایان سال گذشته قراردادهای کاری کارگران یکساله و طرف اصلی آنها شهرداری تهران بود. از آغاز سال جدید قراردادهای یکساله را حذف و به جای آن با همه کارگران قراردادهای 6 ماهه منعقد نموده اند. حالا با اینکه حتی 2 ماه از قراردادهای کارگران نیز نگذشته است میخواهند همین قراردادهای 6 ماهه را هم فسخ و کارگران را به شرکتهای پیمانکاری بسپارند! انتشار این خبر در چند روز گذشته در میان کارگران موجى از اعتراض و خشم و تنفر علیه حکومت جنایتکار اسلامی را دامن زده و بسیاری از کارگران به انحا مختلف با طفره رفتن از انجام وظایف روزانه شان اعتراض و مخالفت خود را ابراز و اعلام می کنند.

شرکتهاى انگل پيمانکارى در مراکز صنعتى و بازار کار ايران يک حلقه مهم براى تشديد استثمار وحشیانه و تحمیل فقر و بردگى و گرسنگی روزافزون به کارگران است. اين شرکتها وسيله اى شدند براى شه شقه کردن کارگران٬ تصفيه مرتب کارگران معترض٬ انعقاد انواع قراردادهاى برده وار٬ عدم تمرکز در استخدام و لذا عدم پاسخگوئى کارفرماها در مقابل اعتراضات کارگران. صاحبان اين شرکتهاى واسطه اى در بسيارى موارد خود مديران و سرمايه داران مراکز صنعتى هستند. انحلال شرکتهاى انگلى پيمانکارى و لغو کار قراردادى٬ استخدام همه کارگران توسط شرکت مربوطه يک خواست جنبش کارگرى ايران است. 

در بخش نیروهای خدمات اداری شهرداری تهران مستقر در میادین و تره بار مناطق 22 گانه تهران بیش از 300 کارگر قراردادی با سابقه کاری از یک تا 25 سال با قراردادهای موقت و سفید امضا و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی و ساعت کاری طولانی و فرساینده از 8 صبح تا 30/7 شب و همچنین کار اجباری در روزهای جمعه و ایام تعطیل مشغول به کارند   .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٩ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٩ مه ٢٠١٠