دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده
به صفوف اعتراض همگانی علیه رژیم اسلامی بپیوندیم!

 رژیم قتل و جنایت اسلامی 5 زندانی سیاسی، 5 جوان را روز یکشنبه 19 اردیبهشت به قتل رساند و اکنون خانواده های داغدیده این اعدام شدگان را تحت فشار و آزار جسمی و روحی قرار داده است. بلافاصله پس از دریافت خبر اعدام جگر گوشگان شان، خانواده فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان، علی حیدریان، فرهاد وکیلی برای دریافت اجساد آنها به تهران رفتند. اعلام شده بود که روز دوشنبه ساعت 11 صبح در مقابل دانشگاه تهران خانواده ها دست به اعتراض خواهند زد. دوشنبه صبح مقابل دانشگاه تهران مملو از نیروهای سرکوب اسلامی بود. مردمی که برای پیوستن به صف اعتراض به مقابل دانشگاه تهران رفته بودند با صف بهم فشرده نیروی سرکوب مواجه شدند. اعلام شد که خانواده ها به زندان اوین رفته اند.

قاتلین اسلامی در زندان اوین از تحویل اجساد خودداری کردند. به اذیت و آزار خانواده ها پرداختند. تهدیدشان کردند. تعدادی از آنها را دستگیر کردند. از آنها تعهد خواستند که آرامش را حفظ کنند. گفتند که در صورت قول به تامین آرامش اجساد را تحویل شان خواهند داد. اکنون بیش از دو روز از اعدام این جوانان میگذرد. هنوز رژیم از تحویل اجساد خودداری میکند. خواهر و مادر شیرین علم هولی را در منزل شان در ماکو بازداشت کرده است. این در حالی است که بخاطر بیماری قلبی مادر شیرین، خبر اعدام شیرین را از مادرش پنهان کرده بودند. مادر مهدی اسلامیان در منزل اش مورد تهدید تلفنی وزارت اطلاعات قرار گرفته است. این دومین فرزند این مادر داغدار است که ظرف یک سال توسط این رژیم جنایتکار اعدام میشود.

ظرف دو روز گذشته در مقابل زندان اوین خانواده های این اعدام شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی در حال تجمع بوده اند. وضعیت کاملا متشنج است. اعدام این پنج جوان به حق نفرت و خشم مردم ایران و جهانیان را برانگیخته است. بدنبال پخش خبر اعدام آنها، که بدون اطلاع قبلی به خانواده ها و وکلایشان انجام گرفت، در بسیاری از شهرها در گوشه و کنار دنیا اعتراضات و تظاهرات علیه رژیم اسلامی شکل گرفت و به سفارت خانه های رژیم در بعضی پایتخت ها حمله شد. رژیم بلافاصله در شهر کامیان نیروی وسیع انتظامی مستقر کرد. در سنندج تدابیر سرکوب برای پیشگیری از تشیع جنازه دید. در تهران در مقابل دانشگاه تهران و زندان اوین نیروهای سرکوب وسیع مستقر کرد.

جامعه در حال انفجار است. یک جرقه لازم است تا مردم به جان این جلادان و قاتلین بالفطره بریزند. قلب های همه بدرد آمده و در همدردی با مادران و نزدیکان این جوانان می طپد. باید این همدردی و همبستگی عمیق را تبدیل به یک اعتراض سراسری و همگانی کرد. باید وسیعا علیه این رژیم جنایت اعتراض کرد. بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی برای روز پنجشنبه 23 اردیبهشت اعلام اعتراض کرده اند. باید به این اعتراض پیوست. فریادهای "زندانی سیاسی آزاد باید گردد!" "رژیم اسلامی مرگ و اعدام سرنگون باید گردد!" باید در گوشه و کنار کشور بصدا درآید. برای پایان دادن به اعدام و شکنجه عزیزان مان، برای پایان دادن به اسارت و زجر جوانان مان، باید رژیم اسلامی را به زیر کشیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمام مردم آزادیخواه را فرا میخواند که به صفوف اعتراض علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی بپیوندند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
11 مه 2010- 21 اردیبهشت 1989