این جلادان را باید به زیر کشید!

 

دوشنبه 10 مه در اعتراض به اعدام پنج نفر از زندانيان سياسى، فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى٬ فرهاد وكيلى، على حيدريان و مهدى اسلاميان توسط رژیم جنايتکار اسلامى، جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی، نمایندگان احزاب و سازمانها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبِ مقیم گوتنبرگ، سوئد، در مقابل دفتر بزرگترین روزنامه شهر تجمع کردند. باندرولهای مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، سران رژیم اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم محاکمه شوند و همچنین عکسهای بیشماری از مبارزات اخیر مردم ایران توجه عابرین را به خود جلب می کرد.
جمع حاضر در سخنرانی های متعدد، اعدام زندانیان سیاسی را قاطعانه محکوم  کردند و همدردی خود را با خانواده ها و نزدیکان اعدام شدگان و تمام انسان هایی که در سراسر جهان برای نجات زندانیان سیاسی تلاش می کنند، اعلام کردند.
تظاهر کنند گان با محکوم کردن جمهوری صد هزار اعدام، سياست های مماشات جويانه دولت سوئد را محکوم کردند و خواهان آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی شدند. بار ديگر شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی در گوتنبرگ طنين انداخت و مردم جامعه سوند را به پشتيبانی از مبارزات سرنگونی طلبانه مردم ایران دعوت کرد.
شهلا نوری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری و حبیب سلطانی و مونا از حزب کمونیست ایران  به دفتر روزنامه یوتبوری پستن مراجعه کردند و خواستار انعکاس این اعتراض در روزنامه شدند.
خبرنگار روزنامه در میان جمع حضور پیدا کرد و خواستهای معترضین مبنی بر پایان دادن به سیاست مماشات جويانه دولت سوئد، قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اسلامی، رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى، مسدود کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین المللی، محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران. ما همچنین اعلام کردیم: در صورتیکه دولت سوئد به خواست ما مبنی بر بستن سفارت ایران در سوئد توجه نکند، به همراه مردم آزادیخواه و برابری طلب، اقدام به بستن سفارتخانه رژیم صد هزار اعدام در سوئد خواهیم کرد.
خبر کوتاهی از این اعتراض همراه با عکس در روز 12 مه در بخش خبری روزنامه یوتبوری پستن درج شد.
زنده باد آزادی و برابری
11 مه 2010

سازمان آزادی زن