آکسيون اعتراضي به اعدام در ايران در ده ماه مي / گوتمبرگ


ترجمه انعکاس خبر اعتراض جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی، نمایندگان احزاب و سازمانها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبِ مقیم گوتنبرگ سوئد در مقابل دفتر روزنامه یوته بوری پستن که همراه با یک عکس در رو 11 مای در بخش خبری روزنامه پوته بوری پستن درج شد.
تیتر خبر: ایرانیان علیه رژیم تظاهرات کردند
دیروز ایراینان در مقابل یته بوری پستن تجمع کردند. آنها می خواهند که رفتار رژیم ایران با زندانیان سیاسی و عملکرد دولت سوئد با نظام ایران در مدیا را انعکاس داده شود.
کریم نوری می گوید: ما اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم. ما سوئد را به دلیل به رسمیت شناختن رژیم ایران محکوم می کنیم.
شهلا نوری می گوید: تظاهر کنندگان خواهان این هستند که وزارت امور خارجه سوئد ترتیب سفیر خود را از تهران در اعتراض به اعدامها فرابخواند. دلیل تجمع ما در اینجا برجسته کردن نقش مدیا در انعکاس خواستهای ما است. در زمانیکه به انتخابات در سوئد نزدیک می شویم مردم باید از خواستهای ما مطلع شده باشند.

 

ترجمه از شهلا نوری
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی