گزارش از تظاهرات در مقابل
مرکز مطالعات تروريستى جمهورى اسلامى در تورنتو
فخری جواهری

 امروز سه شنبه 11 مه ما فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و احزاب چپ و کمونیستها و آزادیخواهان برای بر هم زدن و افشای مرکز مطالعات ایرانشناسی که یکی از لانه های جاسوسی جمهوری اسلامی در تورنتو است رفتیم. بنا به گزارش روزنامه تورونتو استار این مرکز را سفارت جمهوری اسلامی توسط فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی در منطقه ایرانی نشین تورنتو براه انداختند.

زمان تجمع ساعت 12 بود. من و سارا اکرمی از فعالین سیاسی و مسئول کمپین بر علیه برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه یورک قدری زودتر رسیدیم. پس تصمیم گرفتیم وارد ساختمان شده و موقعیت را تا رسیدن بقیه فعالین بسنجیم. پس از در زدن های مکرر در باز شد. از خانم محجبه ای  که خود را دوستی معرفی کرد پرسیدیم کارتان در اینجا چیست؟ جواب داد تشکیل کلاسهای نقاشی و کلاسهای فارسی برای ایرانیان. از او ڀرسيديم هزینه های اين مركز از کجا تامین میشود؟ ڀاسخ داد كه ما ارگانی غیر رسمی هستیم و از هر جا که امکانش باشد کمک میگیریم٬ منجمله از دولت کانادا! از اين خانم محجبه ڀرسيديم كه از دولت ايران هم ساپورت میشوند؟ جواب مثبت داد. سوال كرديم كه چه کسی دقیقا مدیر و صاحب اینجاست؟ جواب داد٬ خودم! سوال: میتونید بگید دقیقا کارتون چیه؟ جواب: ما کار فرهنگی میکنیم در ارتباط با فرهنگ ایران. سوال: یعنی کارهای فرهنگی که جمهوری اسلامی انجام میده مثل ترور! کشتار! و قتل و آدمکشی؟ خانم دوستی از سوال مون جا خورد .... در اين زمان ما از اونجا بیرون اومدیم تا به همراه بقیه تظاهركنندگان به داخل ساختمان برويم و بساط اين مركز جمهورى اسلامى را بر سرشان خراب كنيم.

 بزودى جمعيت تظاهر كنندگان به محل تظاهرات رسيدند. تعدادی از تظاهر كنندگان به جلو درساختمان رفته تا بتوانند به داخل ساختمان بروند! اما خانم محجبه و ديگر كاركن اين مركز سفارتي با دیدن جمعیت٬  هراسان و وحشت زده از باز کردن در٬ سر باز زدند. ما هم عکسهایی از اعدام و جنایات جمهوری اسلامی را به درو دیوار بيرونى ساختمان نصب کردیم.عکسهایی از ترانه موسوی٬ دلارا دارابی٬ سهراب اعرابی٬ فرزاد کمانگر٬ ندا٬ و ديگر جان باختگان راه ٱزادى و سمبل جنايت و وحشى گرى جمهورى اسلامى. لحظه ای چشمانم به صورت خون آلود ندا در عکس افتاد و با صدای بلند فریاد برآوردم مرگ بر جمهوری اسلامی و با رنگ روی شیشه های این لانه جاسوسی نوشتیم مرگ بر جمهوری اسلامی! این لانه جاسوسی باید بسته شود! اینجا مرکز جاسوسی جمهوری اسلامیست!
بزودى ڀليس به محل تظاهرات رسيد و تظاهرات هم شروع شد. شعارهاى اين مركزتروريستى و جاسوسى بايد تعطيل گردد! تروريست برو گمشو! مرگ بر جمهورى اسلامى! در محل تظاهرات طنين انداز بود ومزدوران سفارتى را كاملا به وحشت انداخته بود! اين مركزسفارت رژيم اسلامى در محاصره كامل تظاهر كنندگان قرار داشت!

تظاهر كنندگان بطور ممتد شعار ميدادند. محمود احمدی از فعالين حزب اتحاد كمونيسم كارگرى در سخنرانيش خطاب به كاركنان این مرکز گفت بهتر است به سفارت ننگين اسلامى و مزدوران سفارتی که شما را ساپورت میکند بگویید که ما در روز جمعه ۱۴ مه در جلوى سفارت خواهيم بود و اين مرکزتروريسیتان را برسرتان خراب خواهیم کرد! ما مردم٬ سران جمهوری اسلامی را به جرم جنايت بر عليه بشريت به محاکمه خواهیم کشاند و ماشین قتل و آدمکشی جمهوری اسلامی را با سرنگونی این رژیم متوقف خواهیم کرد. سارا اکرمی  مسئول کمپین بر علیه برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه یورک٬ ترجمه انگليسى یکی از نامه های فرزاد کمانگر را بازخوانی کرد. همچنین سخنرانان دیگری ازساير احزاب سخنرانى کردند.  شعارهاى كوبنده تظاهر كنندگان درتمام مدت تظاهرات طنين اندازبود. اين اجتماع اعتراضى بعد از يك ساعت به ڀايان رسيد!

در مدت برگزاری آکسیون٬ پلیس از ورود تظاهر کنندگان به محوطه ساختمان جلوگیری میکرد .

١١ مه ٢٠١٠