کارگران، دست از مبارزه بر ندارید !
پیام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز جهانی کارگر
 

کارگران ایران و جهان !
روز جهانی کارگر، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هایشان تبریک و شاد باش میگویم .

این روز یادگار همبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جهان است و لازم است ما کارگران بدانیم که ما برای رسیدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز اتحاد و همبستگی نداریم. کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نمیتوانند برای به دست آوردن مطالبات خود کاری کنند. من و دیگر همکارانم در نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد سندیکایی که خواست خودمان بود محاکمه شدیم و به زندان انداخته شدیم. ولی ما کارگران نباید به هیچ وجه دست از مبارزه برای خواسته هایمان و ایجاد تشکل های مستقلمان برداریم .

امید دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند .

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران

علی نجاتی
رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
زندان دزفول
اول ماه مه ۲۰۱۰ – یازده اردیبهشت ۱٣٨۹

به نقل از سايتهاى خبرى