پرستاران کرمانشاه !
سال جدید، دستمزدهای معوق، افزایش فشار کاری
لیلا احمدی

عدم پرداخت بموقع دستمزدها و افزایش فشار روز افزون کاری از جانب حکومت اسلامی علیه پرستاران زحمتکش کرمانشاه همچنان ادامه دارد.

نوری زاد از مزدوران منفور حکومتی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه حراست و همدستانش در سال جدید همچنان به دنبال اعمال فشار کاری بیشتر به پرستاران، نپرداختن دستمزدها و حذف برخی امتیازات ناچیز ابتدایی و مسلم پرستاران هستند.

در حال حاضر مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردین ماه بیش از 3500 نفر از پرستاران و کارکنان بیمارستانهای کرمانشاه به بهانه بودجه نداریم و تامین اعتبار نشده٬ پرداخت نشده است. یکی از مسئولین حسابداری دانشگاه علوم پزشکی میگفت: اول سال را با بودجه نداریم و تامین اعتبار نشده و غيره شروع کرده ایم تا پایان سال چه خواهد شد؟ ایکاش نداشتن اعتبار و بودجه برای همه یکسان باشد. من شخصا شاهدم که نوری زاد و مدیران ارشد و کارچاق کن های دور و برش هر ماهه به بهانه حقوق، اضافه کاری، کارانه و پاداش و حق مسئولیت و ... چه پولهای میلیونی و هنگفتی به جیب میزنند. آنوقت همین حضرات وقتی به پرستار زحمتکشی میرسند که از سر فقر و ناچاری با تحمل کار سنگین و شب نخوابی های پی در پی برای تامین اجاره خانه و نیازهای ضروری و روزمره زندگیش تن به اضافه کاری داده٬ با پررویی میگویند نداریم و بودجه نیست و تامين اعتبار نشده!

در سال جدید نیز با فشار و تهدید یک روز آف (استراحت) پرسنل بالای 18 سال سابقه کار را نیز همچنان لغو نموده و این حق قانونی را که حتی پرستاران زحمتکش در سالهای پیش از آن برخوردار بودند را سلب نموده اند. علاوه بر این در تعدادی از بیمارستانها از جمله بیمارستان فارابی مدیران بیمارستانها میزان ساعات اضافه کاری پرسنل را عمدا خیلی کمتر از ساعات و کار انجام شده با کارشکنی محاسبه و پرداخت میکنند که همین جر زنی و بالا کشیدن دستمزدها در بیمارستان فارابی موجبات اعتراضات پرستاران علیه کرم سیما مدیر بیمارستان را به دنبال داشته است .

13/2/89