شرکت جنرال مکانیک
دستمزدهای فروردین هم معوق شد!

بنا به خبر دريافتى٬ سرمایه داران و باند یاری مدیر شرکت جنرال مکانیک٬ که در کار شکنی و انواع جر زنی در پرداخت دستمزدها و اخراج کارگران سابقه ای طولانی دارند٬ ابتدا سال جدید را با اخراج 30 نفر از کارگران شروع نموده و با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کارگران و تهدید به اخراج و بیکارسازی هم اکنون با گذشت 7 روز از فروردین ماه و نپرداختن دستمزدها و مبالغ اضافه کاری کارگران٬ فاز جدیدی از استثمار وحشیانه و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران را آغاز کرده اند.

طی چند روز گذشته کارگران بطور مکرر برای دریافت دستمزدهای فروردین ماه اعتراض کردند. اما عوامل کارفرما جز جوابهای سر بالا و تکراری همیشگی چیزی به کارگران تحویل نداده اند و وعده مبهم پرداخت دستمزدها را تا پایان اردیبهشت ماه داده اند.

یکی از کارگران معترض میگفت: این وعده ها دروغ است و از این حکومت و امام زاده هایش انتظار معجزه ای نیست. همه اینها هنر و خا صیت شان دزدی و آدمکشی و جنایت است.

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک٬ بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران٬ بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند.

شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ فروردين ١٣٨٩ – ٢٧ آوريل ٢٠١٠