پیام دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه
باید متحد شد٬ باید سازمان داد٬ باید رهبری کرد !

رفقای کارگر
از جانب رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر را به همه شما تبریک میگویم. اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد طبقه کارگر است٬ مستقل از رنگ و نژاد و مذهب و قومیت و ملیت. روزیکه پیمان ها تجدید میشوند٬ عزم ها جزم میشوند٬ افق و آینده  "یک دنیای بهتر"٬ یک دنیای آزاد و برابر و مرفه و انسانی روشن تر ترسیم میشود. اول ماه مه روز اعتراض است.  روز اعتراض به تمامی نابرابریها٬ تبعیض ها و ستم های ناشی از نظام سرمایه داری. به استقبال اول ماه مه برویم٬ با پرچمهای سرخ٬ با فریادهای مرگ بر سرمایه داری٬ با شعارهای زنده باد "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری ".

به این دنیا نگاه کنید: وارونه است. کسانیکه کار میکنند و تمامی ثروت و مواهب زندگی را تولید میکنند٬ خود در زمره محرومترین انسانها هستند. کسانیکه جهان بر دوش و بر کارشان استوار است٬ خود در صف بیکاران و گرسنگان و ستمدیدگان اند. در این جهان گسترش ثروت و قدرت تولیدی جامعه مترادف با محرومیت نسبی و مداوم طبقه کارگر است. "از عشق و انسانیت تا حق و عدالت٬ از هنر و خلاقیت تا علم و حقیقت٬ مقوله ای در جهان سرمایه داری وجود ندارد که مهر این وارونگی را بر خود نداشته باشد ."
 
به این زندگی نگاه کنید: انسانی نیست. بیش از یک میلیارد انسان گرسنه شب سر بر بالین میگذارند. صدها میلیون نفر آماده به کار٬ اما بیکارند. سوانح کاری سالانه صدها هزار تن را به کشتن میدهد. میلیونها کودک هر ساله از گرسنگی جان می سپارند. فقر و بی خانمانی و محرومیت و بی حقوقی انسانها بیداد میکند. جهالت مذهبی٬ مردسالاری٬ زن ستیزی٬ نژادپرستی٬ ناسیونالیسم و قوم پرستی و عقب ماندگی و تحجر در جامعه بیداد میکند. زندگی انسانها از کودک و پیر و جوان به دست بیرحم بازار آزاد و رقابت سرمایه داری سپرده شده است. در ابتدای قرن بیست و یکم٬ در دل عظیم ترین تحولات تکنولوژیک٬ بشریت کماکان در یکی از خطیرترین دوره های تاریخ زندگی خود بسر میبرد. حتی مساله بقاء فیزیکی انسانها معضلی جهانی است. سرمایه داری یک آینده تاریک و سیاه را در مقابل کل مردم جهان قرار داده است. و این کارنامه سرمایه داری است .
 
این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کمونیسم کارگری است. این هدف انقلاب کمونیستی طبقه کارگر است. بجای این جامعه و تمامی تناقضات خرد کننده اش باید نظامی شایسته انسان٬ نظامی آزاد٬ برابر و کمونیستی را سازمان داد. جامعه ای که هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به این جهان به میزان نیازش از کلیه مواهب زندگی برخوردار شود. جامعه ای بدون مذهب٬ بدون خرافه٬ بدون ایدئولوژی و بدون زنجیر سنن و اخلاقیات کهنه بر اندیشه آزاد انسانها. جامعه ای که خوشبختی و سعادت و آزادی و رفاه سهم همگان باشد. جامعه ای آزاد٬ بدون طبقات متخاصم٬ بدون استثمار و ستم و بدون کار مزدی .

چنین جامعه ای همین امروز ممکن است. توان علمی و تکنولوژیک و تولیدی انسان امروز قادر به رفع نیازها و تامین آسایش همگان است. و این هدف انقلاب کمونیستی طبقه کارگر است. دنیای فردا میتواند از تمامی این محرومیتها و مشقات و کمبودها رها باشد.  جامعه آزاد و کمونیستی دور از دسترس نیست .
 
رفقای کارگر
امسال در شرایطی به اول ماه مه نزدیک میشویم که جامعه درگیر تلاشی سترگ برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی است. توده های مردم در ابعاد میلیونی بپاخواسته اند. تابوها شکسته شده است. فریادهای مرگ بر سران رژیم اسلامی در هر کوچه و برزنی شنیده میشود. اما این مبارزات برای پیروزی انقلابی خود نیازمند حضور قدرتمند طبقه کارگر و کمونیسم است. سرنگونی رژیم اسلامی میتواند با پیروزی آلترناتیو کارگری همزمان صورت بگیرد. مشروط بر آنکه طبقه کارگر در راس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار بگیرد. مشروط بر آنکه طبقه کارگر با تشکل های قدرتمند شورایی خود با تحزب کمونیستی کارگری خود پا به میدان نبرد سیاسی برسر سرنوشت جامعه بگذارد. آینده به نقش و تلاش امروز ما گره خورده است. باید متحد شد. باید سازمان داد. باید رهبری کرد. باید دست به کار تغییرات عظیم شد. برپایی نظامی آزاد٬ برابر٬ مرفه٬ یک جمهوری سوسیالیستی همین امروز ممکن است

 

علی جوادی

دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۰ آوریل ٢۰١۰