اطلاعیه دوم
کنگره منصور حکمت


همانطور که در اطلاعیه شماره 1 باطلاع رساندیم، کنگره دوم منصور حکمت روز چهار ژوئیه 2010 در شهر لندن، انگلستان برگزار میشود. بدینوسیله، با تشکر از استقبال گرم دوستان از برگزاری این کنگره، باطلاع میرسانیم که کسانی که علاقمند به سخنرانی در این کنگره هستند، لطفا تا تاریخ اول مه 2010 تم و چکیده ای از سخنرانی خود را برای ما ارسال کنند. بنیاد منصور حکمت خواهد کوشید که تعداد هر چه بیشتری از علاقمندان امکان سخنرانی در این کنگره را داشته باشند.


آذر ماجدی
بنیاد منصور حکمت

20 آوریل 2010