تجمع اعتراضی کارگران شرکت تابلیر (تابلین)
باز هم دستمزدهای پرداخت نشده

بنا به خبر دریافتی، در ادامه عدم دریافت دستمزدهای معوق چند ماه گذشته و وعده دروغین کارفرما که قول داده بودند تا پانزدهم فروردین ماه حداقل یکماه از دستمزدهای معوق را بپردازند، در پانزدهم فروردین هم پولی به حساب کارگران واریز نشد.

در همین رابطه هفته پیش بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت تابلیر از ساعت 10 صبح با تعطیل نمودن کار و برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دفتر اداری شرکت تابلیر واقع در خیابان ولیعصر (توانیر) خواهان دریافت فوری و بی قید و شرط دستمزدهای خود شدند. کارفرما و کار چاق کنهای شرکت تابلیر که در برابر کارگران معترض و خشمگین دچار هراس و وحشت شده بودند به کارگران قول دادند به خواستهایشان با جدیت رسیدگی خواهد شد. این جانوران فاسد و دزد برای فرار از مسئولیت جوابگویی به کارگران با مظلوم نمایی در عین حال انگشت اتهام را به سوی شهرداری تهران دراز میکردند که پولهایشان را نمی دهد. با اینحال در چند روز گذشته فقط یکماه از دستمزدهای کارگران به حسابشان واریز شده اما کارگران قطعا خواهان دریافت 2 ماه دستمزد پرداخت نشده و مبالغ سنوات و عیدیشان هستند. بر اثر عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز و کار سنگین و فرساینده و همچنین خطر اخراج و تعدیل های احتمالی، اوضاع در میان کارگران و شرکت تابلیر بسیار شکننده و بحرانی است. یکی از کارگران میگفت: اگر اعتصاب و تجمع اعتراضی هفته پیش نبود همین یکماه دستمزد را هم نمی دادند. اینها را باید تحت فشار گذاشت و...

شرکت تابلیر (تابلین) مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 2000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 264 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز هست مشغول به کارند. در حین ا ستخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا می گیرند مبنی بر اینکه همیشه دستمزدها با تاخیر پرداخت می شود و کارگر حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

14 آوریل 2010 – 25 فروردین 1389